น้ำตกศรีดิษฐ์-เพชรบูรณ์

748

น้ำตกศรีดิษฐ์-เพชรบูรณ์


น้ำตกศรีดิษฐ์, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกศรีดิษฐ์, เพชรบูรณ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้น มีน้ำตกตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของผกค. มาก่อนครับ มีครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดย ใช้พลังน้ำตก และที่นี่ เป็นที่พักผ่อนรับประทานอาหารและเล่นน้ำได้ การเดินทางใช้ทาง หลวงหมายเลข 2196 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 18 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2325 อีกประมาณ 10 กิโลเมตร

น้ำตกศรีดิษฐ์, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกศรีดิษฐ์, เพชรบูรณ์