น้ำตกวังตาด-เลย

870

น้ำตกวังตาด-เลย


น้ำตกวังตาด, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกวังตาด, เลย

น้ำตกวังตาด อยู่เลยน้ำตกช้างตกไปประมาณ 1.5 กม. ทางลงน้ำตกอยู่ก่อนถึง กม. 15 แล้วเดินเลาะไหล่เขาลงไปอีกประมาณ 70 ม. น้ำตกวังตาดเกิดจากลำน้ำแพร่ไหลตกลงมาจากผาหินเตี้ย ๆ เช่นเดียวกับน้ำตกช้างตกและน้ำตกคริ้ง โดยตัวน้ำตกวังตาดมีสองชั้น และสูงประมาณ 5 ม. ชั้นแรกมีขนาดใหญ่กว่าชั้นที่ 2 เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

น้ำตกวังตาด, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกวังตาด, เลย