น้ำตกลานเลี้ยงม้า-ตาก

1065

น้ำตกลานเลี้ยงม้า-ตาก


น้ำตกลานเลี้ยงม้า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกลานเลี้ยงม้า, ตาก

น้ำตกลานเลี้ยงม้า
อยู่ตอนต้นของลำห้วยลานสาง ใน อุทยานแห่งชาิิติลานสาง ถัดขึ้น ไปจากผาลาดประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยกลางเว้าเป็นช่องว่างประมาณ 6 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาตามลำห้วยลานสาง เมื่อไหลถึงเนินเตี้ยๆ น้ำจะไหลมาตามช่องหินซึ่งแคบเล็กลง น้ำจะถูกบีบจนมีระดับน้ำสูงขึ้น พุ่งผ่านยอดน้ำตก

น้ำตกลานเลี้ยงม้า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกลานเลี้ยงม้า, ตาก