น้ำตกพลิ้ว-จันทบุรี

2704

น้ำตกพลิ้ว-จันทบุรี


น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาสระบาป อำเภอแหลมสิงห์ จากตัวเมืองจันทบุรีขับรถออกมาที่ถนนสุขุมวิท ตรงกิโลเมตร ที่ 346 มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกพลิ้ว 2 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีเนื้อที่ทั้งหมด 134.5ตาราง กิโลเมตร ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2518 สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ขนุนป่า กระท้อนป่า พิมเสน ขึ้นอยู่ทั่วไป ที่พักมี-บ้านพัก 3 หลัง พักได้หลังละ 8 คน ราคาหลังละ 600-800บาทและค่ายพักแรมพักได้ 20-50 คน ราคาหลังละ 200-500 บาท ติดต่อรายละเอียดได้ที่ กอง อุทยานแห่งชาติโทร. 5790529, 5794842 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกพลิ้ว มี 3 ชั้น จากทางขึ้นไป 200เมตร มี อลงกรณ์เจดีย์ อยู่ทางขวามือเป็นเจดีย์ศิลาแลง รัชกาลที่ 5 โปรดให้พระยา จันทบุรีเป็นแม่กองสร้าง เมื่อ พ.ศ.2419 นอกจากนี้แล้วบริเวณใกล้ ๆ กัน ยังมีปิรามิดอีกแห่งหนึ่งชื่อ “ปิรามิดพระนางเรือล่ม” หรือ “สถูปพระนาง-เรือล่ม” เป็นที่บรรจุพระอังคารของพระนางเจ้า-สุนันทากุมารี รัตน์ (พระนางเรือล่ม) ซึ่งเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว เมื่อพ.ศ.2417 ในธารน้ำตกมีปลาพลวงอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก

น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี

น้ำตกที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน
เที่ยวได้สะดวก เพราะรถเข้าถึง ในฤดูผลไม้
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวสวนผลไม้ต่างๆ
และแวะมาท่องเที่ยวน้ำตกเพราะสวนผลไม้ต่างๆ
อยู่ในเขตอำเภอเมืองใกล้กับที่ตั้งของตัวน้ำตก
นอกจากน้ำตกพลิ้วแล้ว ยังมีน้ำตกอีกมากมาย
หลายแห่งให้เที่ยวชม

น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วมีพื้นที่ครอบคลุม
อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม
ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง

น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว : เป็นน้ำตก 3 ชั้น โอบล้อมด้วยผืนป่าไม้ ชั้นที่ 3 หรือชั้นล่างสุดมีขนาดสูงที่สุด
และนักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมที่ชั้นนี้ สายน้ำตกลงผ่านซอกหลืบผาหิน เป็นร่องลงสู่แอ่งน้ำกว้าง
เป็นแอ่งน้ำสีมรกตมีปลาพลวงอาศัยอยู่มากมาย และเป็นปลาเชื่องสามารถลงเล่นน้ำที่แอ่งนี้ได้

น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์ : จากตัวเมืองจันทน์ก่อนถึงน้ำตกพลิ้ว 8 กิโลเมตร มีเส้นทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ คลองนารายณ์ จอดรถที่นี่แล้วเดินเท้าเข้าไปชมน้ำตกอีก 2.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยงาม และยังมีน้ำตกกลางซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 700 เมตร ซึ่งเป็นน้ำตกสวยงามอีกแห่งแม้จะไม่ใหญ่มาก

น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี

น้ำตกตรอกนอง : อยู่ห่างจากน้ำตกพลิ้วไป 12 กิโลเมตร ทางไปอำเภอขลุง เป็นน้ำตกสวยแต่ต้องเดินเท้า
ลัดเลาะริมลำห้วยสลับป่าดงดิบเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านน้ำตกไม้ชี้ น้ำตกกลาง และน้ำตกตรอกนอง
ซึ่งอยู่ลึกที่สุด

การเดินทาง

จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (จันบุรี – ตราด) ระยะทาง 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าที่ทำการอุทยานฯ อีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองจันทบุรี 17 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทรศัพท์ 0 – 3943 – 4528

น้ำตกพลิ้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกพลิ้ว, จันทบุรี