น้ำตกผาเท-ตาก

1093

น้ำตกผาเท-ตาก


น้ำตกผาเท, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกผาเท, ตาก
น้ำตกผาเท
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติลานสาง เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายในเส้นทางเดินเท้า อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วย ห่างจากน้ำตกผาน้อยประมาณ 1,350 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน สูงประมาณ 25 เมตร กระแสน้ำจะไหลตามซอกเขาอย่างรวดเร็ว และตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง จนเกิดเสียงดังไปทั่วบริเวณ บรรยากาศรอบน้ำตก จะล้อมรอบไปด้วยผืนป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ บริเวณรอบน้ำตกจะมีที่สำหรับนั่งพัก มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำ กิจกรรม – เที่ยวน้ำตก