น้ำตกผาน้ำผ่า-เลย

1342

น้ำตกผาน้ำผ่า-เลย


น้ำตกผาน้ำผ่า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกผาน้ำผ่า, เลยน้ำตกผาน้ำผ่า เป็นน้ำตกที่ไหลมาตามไหล่หิน แลดูสวยงาม ตั้งอยู่ในเขตป่าปิด ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อีกน้ำตกหนึ่งในเขตป่าปิดหากแต่อยู่คนละหุบเขากันนั้นก็คือ “น้ำตกผาน้ำผ่า” ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นน้ำตก ที่ยากลำบากต่อการเดินทางไปถึงเช่นกัน น้ำตกแห่งนี้มีเสน่ห์ตรงที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงเกือบ 100 เมตรเป็นสายเดียวดิ่งลงถึงพื้นล่างใครสักคนจึง ตั้งชื่อให้อย่างเหมาะเจาะว่า ผาน้ำผ่า ดังกล่าว และสำหรับน้ำตกเล็กๆอีกหลายแห่งบนภูกระดึงซึ่งมักจะสวยงามเฉพาะในช่วงฤดูฝน ก็เป็นความงามอันอ่อนช้อยกลมกลึงไปกับธรรมชาติ จนไม่อาจมองข้ามไปได้เช่นกัน อาทิ น้ำตกวังกวาง น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกถ้ำสอเหนือ น้ำตกถ้ำสอใต้ น้ำตกพระองค์ เป็นต้น