น้ำตกปางสีดา-สระแก้ว

1435

น้ำตกปางสีดา-สระแก้ว


น้ำตกปางสีดา, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกปางสีดา, สระแก้ว

น้ำตกปางสีดา
อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติปางสีดา

ฤดูกาลท่องเที่ยว

… ฤดูฝน และฤดูหนาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชม

… คนละ 20 บาท
… รถยนต์ 30 บาท

อาหาร

… ก่อนเข้าอุทยานฯ มีร้านขายอาหาร อยู่ด้านซ้ายมือ

… บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีร้านขายอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม : –
” น้ำตกปางสีดา ” มีชั้นเดียว สูงประมาณ 10 เมตร
” น้ำตกปางสีดา ” เดินเท้าจากลานจอดรถ ลงบันไดประมาณ 50 เมตร

น้ำตกปางสีดา, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกปางสีดา, สระแก้ว