น้ำตกปอย-พิษณุโลก

1685

น้ำตกปอย-พิษณุโลก


น้ำตกปอย, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกปอย, พิษณุโลก

น้ำตกปอย ตรงกิโลเมตรที่ ๕๙-๖๐ จะเห็นป้ายชื่อ “สวนป่าเขากระยาง” มีทางเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตก ปอย บริเวณก่อนถึงน้ำตก จัดเป็นลานกว้าง ปลูกไม้ประดับ ไม้ดอกหลายชนิด เป็นน้ำตกชั้นเดียว เหมือนที่อื่นๆ ต่างกันตรงที่ มีน้ำและโขดหิน มากกว่าน้ำตกอื่นๆ เท่านั้น

น้ำตกปอย, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกปอย, พิษณุโลก