น้ำตกทีลอเร-ตาก

3976

น้ำตกทีลอเร-ตาก


น้ำตกทีลอเร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกทีลอเร, ตาก

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ใช่เพียงแต่จะมีน้ำตกทีลอซูที่ยิ่งใหญ่น่าเที่ยวเท่านั้น สำหรับนักนิยมธรรมชาติ การได้ล่องเรือยางระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ผจญคลื่นและแก่งกว่า 11 แห่ง และแรมคืนกลางไพร เพื่อไปชมน้ำตก

ที่ตั้ง : น้ำตกทีลอเลตั้งอยู่ในเขตผืนป่าตอนบนของลำน้ำแม่กลอง บริเวณรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ที่เที่ยว

ล่องแก่ง : ในบรรดาสายน้ำเพื่อการล่องแก่งทั่วประเทศไทยต้องยก ให้ว่าลำน้ำแม่กลองแห่งอุ้มผางนี้มีความงดงามในธรรมชาติ สองฟากฝั่งมากที่สุด ตลอดทางผ่านเข้าป่าเขียวขจี โตรกผาสูง ฝูงนกป่า ฝูงลิง และสัตว์ป่า มีให้เห็นตลอดทาง การล่องแก่งน้ำตกทีลอเลนั้น คือการล่องต้นแม่น้ำแม่กลอง ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาสูง
ไหลลงมากลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง จากอุ้มผาง แม่น้ำนี้ไหลไปยังกาญจนบุรีและไปออกทะเลอ่าวไทยที่จังหวัด
สมุทรสาครจุดเริ่มต้นล่องแก่งอยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะห่างจากตัวเมืองอุ้งผางไป 27 กิโลเมตร ผ่านแก่ง
ถึง 11 แก่ง ระดับปานกลาง – ยากมาก ระยะทางบนน้ำ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่ง 5 – 6 ชั่วโมงไปสิ้นสุดที่แก่ง อกแตก ลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่ขวางลำน้ำ ก่อนจะได้เห็นน้ำตกทีลอเล ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า น้ำตกหิน ลักษณะเป็นผาหินมีน้ำไหลอาบเป็นม่านทิ้งตัวสู่ลำน้ำแม่กลอง ในช่วงเช้าแดดสาดส่องเข้าหาตัวน้ำตกเกิดเป็น มิติที่น่ามอง อันเนื่องมาจากความร่มครึ้มของราวไพรที่แวดล้อม เมื่อสิ้นสุดการล่องแก่งต้องนอนริมลำน้ำ รุ่งเช้า จึงนั่งช้างหรือเดินเท้าเข้าป่ากลับไปยังหมู่บ้านปะหละทะ ระยะทางเดินเท้า 35 กิโลเมตร ซึ่งอาจจะต้องนอน กลางป่าอีก 1 คืน

การเดินทาง

การเดินทาง จากตัวเมืองตาก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ตาก – กำแพงเพชร) ระยะทาง 7 กิโลเมตร เลี้ยวขวาใช้
ทางหลวงหมายเลข 105 (ไปอำเภอแม่สอด) ระยะทาง 87 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 1090
(ไปอำเภออุ้มผาง) ระยะทาง 164 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1090 (อุ้มผาง – บ้านปะหละทะ)
ระยะทาง 27 กิโลเมตร จากบ้านปะหละทะล่องแก่งไปน้ำตกทีลอเลใช้เวลา 5 – 6 ชั่วโมง รวมระยะทางจากตัวเมือง
ตาก 285 กิโลเมตร

ผู้ให้บริการล่องแก่ง – ที่พัก

ภูดอย แค้มป์ไซด์ โทรศัพท์ 0 – 5556 – 1049 , 0 – 5556 – 1279

บุญล่ำทัวร์ โทรศัพท์ 0 – 5556 – 1021 , 0 – 5556 – 1322

แค้มป์สุขเสถียร โทรศัพท์ 0 – 5556 – 1227

ตูกะสอคอทเทท โทรศัพท์ 0 – 5556 – 1295

ทีลอซูริเวอร์ไซด์ โทรศัพท์ 0 – 5556 – 1010 , 0 – 1862 – 0533

ธวัชชัย ทีเจ ทัวร์ โทรศัพท์ 0 – 5556 – 1090 , 0 – 5556 – 1327

น้ำตกทีลอเร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกทีลอเร, ตาก