น้ำตกทีลอซู-ตาก

3370

น้ำตกทีลอซู-ตาก


น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

นอกจากจะเป็นน้ำตกอันดับหนึ่งทั้งความใหญ่โต และความสวยงามแล้วยังงามที่สุดในเอเซียอาคเนย์ แม้การเดินทางจะยาวไกลฝ่าวงเขาคดเคี้ยวจาก อำเภอแม่สอดไปอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แต่นับว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ากับการได้เห็น ความเป็นที่สุดของน้ำตกแห่งนี้

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

ที่ตั้ง : น้ำตกทีลอซูในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอด 164 กิโลเมตร
ถนนตัดผ่านภูเขาน้อยใหญ่ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง จึงถึงอำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นอำเภอกลางป่ามีพื้นที่ราบเพียง 3% ตัวน้ำตกอยู่ในป่าห่างจากตัวเมืองอุ้มผางไป 42 กิโลเมตร

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

น้ำตกทีลอซู เกิดจากลำห้วยกล้อท้อไหลมาจากผืนป่า บริเวณทิศตะวัตตกติดชายเแดนพม่า ลำน้ำทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงกลางป่าทึบของป่าทุ่งใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มีชื่อว่า น้ำตก ทีลอซู มีความสูงประมาณ 300 เมตร เมื่อภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูปรากฎสู่สายตา แก่นักท่องเที่ยวจึงทำให้ชื่อเสียงของ ทีลอซูโด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว ผู้คนมากมาย ต่างได้ยินเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมากมายได้เข้าไปสัมผัสแล้วกลับมาบอกเล่าถึงความสวยงาม แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่น้ำตกทีลอซูที่เคยยิ่งในใหญ่ครั้งนั้นหดหายไปบ้าง เนื่องจากเกิดหน้าผาถล่มเพราะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ปริมาณน้ำมีมาก หน้าผารับน้ำหนักไม่ไหวจึงถล่มพังลงมา นั่นเป็นเวลาที่ผ่านมานานแล้ว ถึงแม้หน้าผาน้ำตกจะถล่มไปแล้วถึงสองครั้ง แต่ความสวยงามของที่ลอซ ูที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังสวยงามเกินพอที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

ปัจจุบัน น้ำตกทีลอซู อยู่ในพื้นที่การดูแลของเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง น้ำตกทีลอซูไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ เป็นเพียงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีกฎระเบียบการเข้าไปในพื้นที่เคร่งครัด จุดประสงค์เพื่อปกป้องป่าไว้ไม่ให้ถูกทำลายจากการเข้าไปของมนุษย์

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

แต่ก่อนนั้นการเดินทางเข้าไปยากลำบาก ต้องล่องแพไม้ไผ่เข้าไปจนถึงจุดหนึ่งซึ่งต้องขึ้นบก และเดินเท้าเข้าไปด้วยความยากลำบาก ต่อมาเริ่มมีถนนดินตัดเข้าไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ แต่เส้นทางก็เพียงถนนดิน เมื่อถึงฤดูฝนถนนก็จะชำรุดเสียหายยากต่อการเดินทาง ปัจจุบันความยากลำบากของการเดินทางเข้าน้ำตกทีลอซูกลายเป็นตำนานเพราะเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงเส้นทางใหญ่ ทำเป็นถนนลูกรังอัดแน่นอย่างดีมิใช่เส้นทางที่มีแต่หล่มโคลนเหมือนแต่ก่อน ถึงแม้ถนนดีเดินทางเข้าไปง่ายแต่ความเป็นธรรมชาติยังคงถูกรักษาไว้ด้วย กฎระเบียบที่เคร่งครัด ถนนเข้า น้ำตกทีลอซูจะถูกปิดในช่วงฤดูฝนและจะเปิดให้เข้าอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน การเข้าไปชมน้ำตกไม่สามารถนำอาหาร ขนม และขวดน้ำเข้าไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำติดตัวไปจะต้องฝากไว้ที่จุดตรวจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ น้ำตกทีลอซูยังคงสะอาดปราศจากขยะ

การเดินทางจากอุ้มผางสู่ ทีลอซู

การล่องแพยังเป็นการเดินทางที่ เป็นอมตะสำหรับการเดินทางในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนไปจนถึง 1 พฤศจิกายน เส้นทางเข้าทีลอซูถูกปิด การเดินทางเดียวที่ทำได้คือการล่องแพ แต่ก่อนใช้แพไม้ไผ่แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เรือยางลำใหญ่ปลอดภัยกว่า และยังเป็นการอนุรักษ์ จากตัวเมืองอุ้มผางจะต้องลงเรือยางล่องมาตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านบ่อน้ำร้อนและแก่งต่างๆ ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือผ่านมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังคงเป็นธรรมชาติมากๆ เมื่อล่องมาถึงครึ่งทาง นักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นความสวยงามของน้ำตกทีลอจ่อ ที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงลงสู่ลำน้ำแม่กลอง ถัดจากนั้นมาไม่ไกลก็จะผ่านน้ำตกสายรุ้ง หากเดินทางไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะเห็นรุ้งกินน้ำ ที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบกับละลองน้ำของสายน้ำตก นอกจากนี้ยังมีน้ำตกริมทางให้ได้หยุดแวะเล่นน้ำกันอีกด้วย ระยะเวลาสำหรับการล่องเรือยางประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำในแต่ละช่วงเวลา เมื่อขึ้นจากเรือยางจะต้องเดินเท้าต่อ ไปยังจุดกางเต็นท์พักแรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ประมาณ 1 กิโลเมตรแรกเป็นเส้นทางเดินผ่านป่า ช่วงที่เหลือเป็นถนนลูกรังอัดแน่น สภาพเส้นทางมีขึ้นเนินเป็นบางช่วงโดยเฉพาะช่วงแรกๆ จะเป็นการเดินขึ้นเนินเป็นส่วนใหญ่ ช่วงกลางและท้ายจะเป็นทางลงเนิน วันถัดมาจึงจะได้ชื่นชมกับความงามของ น้ำตกทีลอซู ตอนเดินทางกลับก็จะต้องเดินย้อนกลับมาตาม เส้นทางเดิมเพื่อกลับมาลงเรือยางล่องต่อไปยังจุดที่ลำน้ำบรรจบกับถนน แล้วขึ้นรถกลับสู่รีสอร์ที่พัก

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

สำหรับการเดินทางในช่วงเวลาที่ถนนเปิดให้รถเข้าจะมีการเดินทางเป็น 2 แบบ ส่วนใหญ่จะนิยมล่องเรือยางไปยังจุดที่ขึ้นบก จากนั้นก็ขึ้นรถต่อไปยังจุดกางเต็นท์ ขากลับก็นั่งรถกลับตรงไปยังรีสอร์ที่พักในตัวเมืองอุ้มผาง สบายๆ ไม่ต้องเดิน แต่ช่วงเวลานั้นจะมีนักท่องเที่ยวมากในช่วงวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดเทศกาล ถ้าหากไปในช่วงเวลาดังกล่าวก็ต้องยอมรับสภาพ ว่าบรรยากาศของการแค้มปิ้งพักแรมไม่ค่อยดีเท่าไร

อีกแบบหนึ่งสำหรับผู้มีเวลาน้อยและนิยมประหยัด คือการขับรถรวดเดียวจากตัวเมืองอุ้มผางไปยังจุดกางเต็นท์ จากนั้นเดินเท้าเข้าไปเที่ยวน้ำตกแล้วขับรถกลับ

ถึงแม้ช่วงเวลานั้นเส้นทางจะเปิด นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเข้าไปได้แต่การล่องเรือยางเป็นการเดินทาง ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากที่สุดเกือบ 99% ทั้งนี้เพราะการล่องเรือยางเป็นรสชาติของการเดินทางไปน้ำตกทีลอซู เหมือนการเดินทางในรุ่นแรกเริ่ม และนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของบรรยากาศป่าเขาริมทาง เป็นการเดินทางที่คุ้มค่า

แผนที่การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู เริ่มจากตัวเมืองอุ้มผาง

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

อธิบายการเดินทางอ่านแล้วงง ดูแผนที่ประกอบแล้วหาย งง เริ่มจากอุ้มผาง ลงเรือยางที่จุดสีส้ม ล่องมาตามลำน้ำแม่กลองสีฟ้า ขึ้นจากเรือยางเดินเท้าผ่านป่าตัดขึ้นถนนลูกรังสีน้ำตาล เดินไปยังยังจุดกางเต็นท์จุดสีน้ำเงิน นอนที่จุดสีน้ำเงิน ตอนเช้าเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซูสีส้ม

ระยะเวลาที่เหมาะกับการเที่ยวน้ำตกทีลอซู

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่พอมีเวลา คืนแรกนอนเต็นท์ที่หน่วยฯ ทีลอซู เช้ารุ่งขึ้นเดินเข้าไปชมน้ำตก แล้วเดินทางกลับรีสอร์ท คืนที่ 2 นอนรีสอร์ทสบายๆ มีน้ำอุ่น เช้าวันรุ่งขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เป็นโปรแกรมที่เที่ยวได้อย่างประทับใจในเวลาที่จำกัด คืนแรกนอนที่น้ำตก เช้าเข้าไปชมน้ำตก แล้วเดินทางกลับรีสอร์ท รับประทานอาหารค่ำเสร็จขึ้นรถเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ 05.00 น.

ซ้าย จุดกางเต็นท์พักแรมที่หน่วยฯ ใกล้น้ำตก คืนแรก – ขวา รีสอร์ทที่พักคืนที่ สอง

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

ไปน้ำตกทีลอซูช่วงไหนดี เดือนไหนสวยสุด

เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามามาก ไม่รู้จะตอบยังไง ลองชมภาพทริปจริงๆ ดีกว่า เราไปบ่อยไปตั้งแต่น้ำขุ่นยันน้ำใส ตั้งแต่น้ำเยอะจนน้ำแห้ง ไปตั้งแต่ไม่ค่อยมีคนจนมีแต่คนเต็มน้ำตก แต่ก็ชอบทุกครั้งที่ไป บางครั้งน้ำตกมีน้ำน้อยหน่อยแต่มีบรรยากาศอย่างอื่นมาทดแทน สรุปคร่าวๆ ดังนี้

ไปช่วงต้นฝนดี มิ.ย. – ก.ค. สภาพเส้นทางที่ล่องเรือยางสวยมาก ต้นไม้เพิ่งออกใบใหม่สีเขียวสดป่าสวย น้ำตกพองาม

ไปช่วงกลางฝนก็ดี ส.ค. – ต.ค. น้ำเยอะดี น้ำตกเต็มหน้าผา แต่ต้องเดินเข้าไป คนก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่อยากเดิน

ไปช่วงหมดฝนก็ดี พ.ย. – ธ.ค. สบายๆ ไม่ต้องเดิน นั่งรถถึงจุดพักแรม คนเยอะแต่น้ำเริ่มลดลง

ไปช่วงหนาวจนถึงแล้วก็ดี ม.ค. – เม.ย. คือว่าน้ำใสดี คนก็น้อย น้ำก็น้อย

จะไปยังไงดี ไปกันเอง ไปกับทัวร์

ไปกันเอง –> โดยรถทัวร์ ไปลงที่แม่สอด จากแม่สอดนั่งรถสองแถวไปลงอุ้มผาง 4 ชม. ถึงอุ้มผาง ติดต่อเช่าเรือยาง หรือติดต่อซื้อแพจเก็จทัวร์ท้องถิ่นเที่ยวทีลอซู

ไปกันเอง โดยซื้อแพจเก็จทัวร์เริ่มที่แม่สอด ไปถึงแม่สอดทางทัวร์จะเอารถมารับไปยังอุ้มผาง

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

ไปเองเป็นหมู่คณะ เช่ารถตู้วิ่งตรงไปยังอุ้มผาง ถึงอุ้มผางติดต่อเช่าเรือยาง หรือติดต่อซื้อแพจเก็จทัวร์ท้องถิ่นเที่ยวทีลอซู

ไปกับทัวร์ –> ขึ้นรถตู้จากจุดนัดหมาย นั่งหลับสบายไม่ต้องคิดอะไรมาก ส่งถึงประตู้ห้องพักรีสอร์ท ล้างหน้า ทานข้าว ลงเรือ พาไปเที่ยวตามโปรแกรม

การเดินทางไปอุ้มผาง

จากกรุงเทพฯ วิ่งไปตามเส้นทางถนนสายเอเซีย มุ่งสู่ตาก แต่ยังไม่ถึงตากเจอแยกซ้ายไปแม่สอด เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 105 ไปจนถึงตัวเมืองแม่สอดให้แยกซ้ายไปอุ้มผาง ตามทางหลวงหมายเลข 1090 สุดทางสาย 1090 ที่อุ้มผาง

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก

คำแนะนำ – เส้นทางจากแม่สอดไปอุ้มผาง เป็นเส้นทางลอยฟ้า ระยะทาง 169 กม. มีโค้ง 1219 โค้ง เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางแม่ฮ่องสอน 349 กม. 1800 โค้ง จะเห็นว่าสายอุ้มผางไม่ธรรมดา เป็นเส้นทางที่น่ากลัว ดังนั้นรถตู้ที่เช่าไปจะต้องไว้ใจได้ ต้องชำนาญเส้นทาง, ฝีมือการขับรถดี ต้องไม่หลับในแม้แต่เสี้ยววินาที และสภาพรถต้องพร้อม สำหรับผู้โดยสารขาไปไม่มีปัญหาเรื่องเมารถเพราะหลับกันหมด ขากลับเมาแน่ไม่มากก็น้อย ดังนั้นควรเตรียมยาแก้เมารถชนิดที่รับประทานแล้ว ไม่เบลอไปด้วยก็จะดี

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 1672 สายด่วนท่องเที่ยว

น้ำตกทีลอซู, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ทีลอซู, น้ำตกทีลอซู, ตาก