น้ำตกตาดโตน-ชัยภูมิ

2628

น้ำตกตาดโตน-ชัยภูมิ


น้ำตกตาดโตน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดโตน, ชัยภูมิ

น้ำตกตาดโตน
อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตาดโตน

ฤดูกาลท่องเที่ยว

… ฤดูฝน ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน น้ำตกตาดโตน จะมีน้ำไหลเต็มที่และสวยงาม

ค่าธรรมเนียมเข้าชม

… คนละ 20 บาท

… รถยนต์ 30 บาท

อาหาร

… มีร้านขายอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : –

น้ำตกตาดโตน ” จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร มีทางลาดยางตลอดถึงน้ำตก ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตามลำน้ำ ประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหิน มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ในฤดูฝน ( ประมาณเดือนมิถุนายน – กันยายน ) น้ำตกจะมีน้ำเต็มหน้าผา นักท่องเที่ยวจะนิยมไปลงเล่นน้ำ เพราะน้ำไม่ลึกและปลอดภัย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน จะอยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตกตาดโตนนี้
น้ำตกตาดโตน ” เดินเท้าประมาณ 500 เมตร ตามถนนราดยาง หรือเดินลัดเลาะตามโขดหิน

น้ำตกตาดโตน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดโตน, ชัยภูมิ