น้ำตกตาดเหมย-ลำปาง

2265

น้ำตกตาดเหมย-ลำปาง


น้ำตกตาดเหมย, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดเหมย, ลำปาง

น้ำตกตาดเหมย นี้อยู่ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย แยกจากเส้นทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางจาก ย. ที่ 2 ไป ย. ที่ 3 โดยต้องเดินทางลงไปในหุบเขาแม่ยวนหวาย ประมาณ 300 เมตร นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง คือ น้ำตกผาตูบ น้ำตกห้วยแม่ไพร เป็นต้น

น้ำตกตาดเหมย, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดเหมย, ลำปาง