น้ำตกตาดหมอก-เพชรบรูณ์

1368

น้ำตกตาดหมอก-เพชรบรูณ์


น้ำตกตาดหมอก, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดหมอก, เพชรบรูณ์

ภาพของน้ำตกไหลเป็นเส้นลงมาตามหุบเขาด้วยความสูงราว 700 เมตร ทำให้คนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ขนานนามว่า
เสมือนไหลมาจากฟ้า หรือไหลมาจากหมอกที่ล่องลอยบนท้องฟ้า การได้ชมน้ำตกที่สูงเสียดฟ้า จึงนับว่าเป็นทริป
ที่น่าสนใจในฤดูฝนที่สายน้ำมีปริมาณมาก ชมได้อย่างเต็มตา เต็มอารมณ์

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีพื้นที่ติดต่อมาจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่
ครอบคลุม 3 ตำบลในอำเภอเมือง ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ยังตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในเขตตำบลนาป่า

น้ำตกตาดหมอก, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดหมอก, เพชรบรูณ์

น้ำตกตาดหมอก : ด้วยความสูง 700 เมตร ไหลทอดตัวลงมาตามหน้าผาสูงสู่ชั้นที่ 2 แม้จะเป็นน้ำตกที่
สายน้ำแคบแต่ดูยิ่งใหญ่และมองเห็นการเดินทางของ สายน้ำสีขาวตัดราวป่าใหญ่ได้ชัดเจนมีศาลา ชมน้ำตกที่เห็นวิวน้ำตกได้ทั้งหมดด้วย

น้ำตกสองนาง : เมื่อสายน้ำจากผาสูงเทียมหมอกเมฆไหลผ่านน้ำตกตากหมอกแล้ว จะกลายเป็นน้ำตกสองนางที่ไหลลดหลั่นกันเป็นชั้นเล็กๆ 12 ชั้น มีทางเดินเลียบจากน้ำตกสองนางขึ้นไปยังน้ำตกตาดหมอก ในฤดูฝน
น้ำจะไหลเชี่ยวและแรง แต่สวยงามที่สุดเช่นกัน

จุดชมวิวผาสวรรค์ : เป็นหน้าผาที่สามารถชมวิวเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำเลย ภูหอ ภูหลวง ภูกระดึง ซึ่งอยู่ในจังหวัดเลย ได้อย่างชัดเจน

จุดชมวิวผาน้ำเที่ยง : เป็นหน้าผาที่ทอดตัวขนานกับแม่น้ำเลย ความสวยงามของผานี้นอกจากจะชมวิวได้แล้วลักษณะผายังสวยงาม มีหลืบหินเป็นชั้นๆ

การเดินทาง

การเดินทาง จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2271 (ไปบ้านเฉลียงลับ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 2275 (ไปบ้านน้ำร้อน) ระยะทาง 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าที่ทำการอุทยานฯ
ใช้เส้นทาง รพช. (บ้านเฉลียงลับ – น้ำตกตาดหมอก) ระยะทาง 19 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ระยะทาง 31 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก โทรศัพท์ 0 – 1992 – 0998