น้ำตกตาดดาว-สุโขทัย

1452

น้ำตกตาดดาว-สุโขทัย


น้ำตกตาดดาว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกตาดดาว, สุโขทัย

น้ำตกตาดดาว
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และมีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง เกิดจากห้วยท่าแพ มีความสูงประมาณ๓๐ เมตร ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำลึก