น้ำตกช้างตก-เลย

1111

น้ำตกช้างตก-เลย


น้ำตกช้างตก, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกช้างตก, เลย

น้ำตกช้างตก อ. นาแห้ว จ. เลย

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อยู่เหนือน้ำตกคิ้งขึ้นไปประมาณ 500 เมตร อยู่ในลำน้ำแพร่เช่นกัน แต่มีความลาดชันมากกว่า

น้ำตกช้างตก, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกช้างตก, เลย