น้ำตกชาติตระการ-พิษณุโลก

3381

น้ำตกชาติตระการ-พิษณุโลก


น้ำตกชาติตระการ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกชาติตระการ, พิษณุโลก

พิษณุโลกได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีน้ำตกสวยๆ มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย แต่ละน้ำตกมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน น้ำตกชาติตระการ นับเป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ในธรรมชาติ จนได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

น้ำตกชาติตระการ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกชาติตระการ, พิษณุโลก

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายที่สูงสลับซับซ้อนอุดมไปด้วย พรรณไม้ประเภทป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ลักษณะป่า ค่อนข้างโปร่ง จึงมีสัตว์ป่าชนิดเล็กๆ อาศัยอยู่
ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่บ้านปากรอง อำเภอชาติตระการ

น้ำตกชาติตระการ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกชาติตระการ, พิษณุโลก

เป็นน้ำตกที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป มีชื่อเรียกตามชั้นต่าง ๆ ดังนี้ ชั้นที่ 1 ชื่อ “มะลิวัลย์” เป็นน้ำตกที่ตกจากช่องผาสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกจะตกลงสู่ธารน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นแอ่งวงกลมเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ บริเวณริมแอ่งน้ำ เป็นหาดทรายเล็กๆ สวยงามมาก ชั้นที่ 2 ชื่อ “กรรณิการ์” ลักษณะของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆ ดูสวยงาม แต่ไม่เหมาะต่อการลงเล่นน้ำ เพราะน้ำจะไหลวนลงสู่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 3 ชื่อ “การะเกด” มีความสวยงามพอสมควร น้ำตกชั้นที่ 4 ชื่อ “ยี่สุ่นเทศ” น้ำไหลเป็นสายกว้างลงสู่แอ่งน้ำน่าลงเล่นน้ำ น้ำตกชั้นที่ 5 ชื่อ “เกศเมือง” ชั้นที่ 6 ชื่อ “เรืองยศ” และชั้นที่ 7 ชื่อ “รจนา” ทั้ง 3 ชั้น เป็นน้ำตกเล็กๆ หน้าผาบริเวณน้ำตก มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมีสีสรรต่างๆ บริเวณหน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน จะมีฝูงผึ้งบินมาทำรังเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่แปลกตามธรรมชาติ

น้ำตกชาติตระการ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกชาติตระการ, พิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ : ความสวยงามของ น้ำตกชาติตระการ เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นที่ 1 ไปจนถึงชั้นที่ 7 ซึ่งอยู่บนเขาขึ้นไป
สำหรับชั้นแรกมีความแปลกจากลักษณะหน้าผาสูงมี รอยแยกตรงกลางแล้วมีสายน้ำพวยพุ่งออกมาลงสู่แอ่งกว้าง เบื้องล่างซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งวงกลมพื้นที่มากเกินกว่าหนึ่งไร่ สามารถลงเล่นน้ำด้านหน้าได้ เมื่อเดินขึ้นสู่ชั้นที่ 2 จะพบน้ำตกที่ใหญ่ขึ้น สายน้ำไหลผ่านหินที่ลดหลั่นกันเป็น ชั้นดูสวยงาม และมีทางขึ้นสู่ชั้นที่ 3 เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ ก่อน จะไปถึงชั้นที่ 4 น้ำตกชั้นนี้ลักษณะเป็นม่านกว้าง นับว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งที่สวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะเดินมาถึงชั้นที่ 4 แล้วเดินลง ส่วนน้ำตกชั้นบนอีก 3 ชั้น เป็นชั้นเล็กๆ โดยเฉพาะที่ชั้นที่ 7 ลักษณะเริ่มเป็นลำธารไหล ออกมาจากป่าใหญ่ เป็นลำธารเล็กๆ เดินข้ามได้ หากเดินขึ้นถึงชั้นที่ 7 จะมีทางเดินเท้าอีกทางหนึ่งลงมา โดยไม่ต้องกลับทางเก่าเพื่อลงมายังบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ได้เช่นกัน

หน้าผาบริเวณน้ำตก : นอกจากจะได้ชมน้ำตกชั้นสวยๆ แล้ว หน้าผาบริเวณน้ำตกยังมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามของชั้นหิน และยังพบภาพเขียนสีเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ คล้ายรูปสัตว์ต่างๆ ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณอุโมงค์ผาเลข

การเดินทาง
จากตัวเมืองพิษณุโลก ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก – หล่มสัก) ถึงกิโลเมตรที่ 68 เลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 (ไปอำเภอนครไทย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร จากอำเภอนครไทยเลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1143 (ไปอำเภอชาติตระการ) ระยะทาง 38 กิโลเมตร เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 1237 ไปที่ทำการอุทยานฯ อีก 10 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองพิษณุโลก 152 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ โทรศัพท์ 0 – 5523 – 7028

น้ำตกชาติตระการ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกชาติตระการ, พิษณุโลก