น้ำตกคลองวังเจ้า-กำแพงเพชร

2962

น้ำตกคลองวังเจ้า-กำแพงเพชร


น้ำตกคลองวังเจ้า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองวังเจ้า, กำแพงเพชร

นอกจากำแพงเพชรจะมีน้ำตกคลองลาน ที่สวยจนสร้างชื่อให้กำแพงเพชร ยังมี น้ำตกคลองวังเจ้า ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า พร้อมด้วยน้ำตกงามอีกหลายแห่งต่างกันที่ว่าน้ำตกคลองลานนั้นรถเข้าถึง แต่น้ำตกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเหมาะสำหรับนักนิยมไพรที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปเที่ยวชม
ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่ง ของเทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งพาดผ่านจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองวังเจ้า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองวังเจ้า, กำแพงเพชร

น้ำตกคลองวังเจ้า : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในแนวเขตจังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นน้ำตก
ชั้นเดียวไหลทิ้งตัวลงมาตั้งฉากกับพื้น ปัจจุบันเดินทางไม่ยากมีถนนตัดผ่าน ห่างจากถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร อยู่บนถนนวังเจ้า – โละโคะ กิโลเมตรที่ 29

น้ำตกสมอกล้วย : น้ำตกขนาดกลาง มี 5 ชั้น ชั้นสวยที่สุดคือชั้นแรก กล่าวกันว่าสีน้ำตกที่นี่เหมือนสีบุษราคัม สวยแต่ดูลึกลับ อยู่ห่างจากน้ำตกคลองวังเจ้าเพียง 1.5 กิโลเมตร เดินทางสะดวก

น้ำตกเต่าดำ : น้ำตกใหญ่ที่น่าไปชม มี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงเกินกว่า 200 เมตร ชั้นที่สวยคือชั้นที่ 3 น้ำตกลงมา
เป็นแนวดิ่ง นับเป็นน้ำตกเด่นในอุทยานฯ แห่งนี้

น้ำตกคลองน้ำแดง : เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 2 ชั้น แวดล้อมด้วยป่าสมบูรณ์ เป็นน้ำตกหินดินดาน ซึ่งพบที่นี่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย เส้นทางสู่น้ำตกคลองน้ำแดง ต้องแรมคืนกลางไพรโดยติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง
ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ายังมีสถานที่น่าสนใจอีกมาก เช่น โป่งน้ำร้อน เขากระดานอยู่ใกล้น้ำตกเต่าดำ ลักษณะเหมือนมีคนนำกระดานมาเรียงกันไว้เป็นหน้าผาสูง , ผากลม หน้าผาสูงชันทุกด้านคล้ายแท่งดินสอใหญ่
มาปักไว้ , ถ้ำเขาพนัง ถ้ำนา และถ้ำพนม เป็นถ้ำค้างคาวที่มีหน้าผา มีหินงอกหินย้อยที่งดงาม

การเดินทาง

จากตัวเมืองกำแพงเพชร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (กำแพงเพชร – ตาก) ระยะทาง 36 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1110 (ไปบ้านโละโคะ) ระยะทาง 21 กิโลเมตร จากบ้านโละโคะเข้าที่ทำการอุทยานฯ อีก 13 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองกำแพงเพชร 70 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โทรศัพท์ 0 – 5571 – 9318 – 9