น้ำตกคลองลาน-กำแพงเพชร

2876

น้ำตกคลองลาน-กำแพงเพชร


น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

กำแพงเพชรนอกจากจะเป็นเมืองเจ้าของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ได้รับ การยกย่องให้เป็นมรดกโลกแล้วยังมีน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับในประเทศไทย นั่นคือ น้ำตกคลองลาน น้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำตลอดปี และจะมีน้ำไหลหลากเต็มหน้าผา สวยยิ่งขึ้นในช่วงฤดูฝน

น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก พื้นที่ครอบคลุมตำบลของอำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อุดมไปด้วยป่าไม้หลากชนิดและเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ ลำธารหลายสาย ซึ่งสายธารเหล่านี้ไหลไปลงแม่น้ำปิง ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ อยู่ที่ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน

น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตร จากระดับน้ำทะเล เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึก และลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็น น้ำตกคลองลาน สูง 95 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร
น้ำตกคลองลาน เดินเท้าเข้าไปประมาณ 100 เมตร ลัดเลาะตามโขดหิน

น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน : น้ำตกมีขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศไทย อยู่ไม่ห่างจากที่ทำการฯ จึงเที่ยวสะดวก ได้ทุกวัย สายน้ำอันยิ่งใหญ่ ที่ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกสวยแห่งนี้ ไหลลงมาจากเทือกเขาคลองลาน เขาคลองสวนหมาก กว่าจะเป็นน้ำสูงนับร้อยเมตร และกว้างเต็มหน้าผาถึง 40 เมตร นี้ได้ต้องมีลำธารไหลมารวมกันถึง 5 สาย ลงสู่กลางหุบเขา เหนือน้ำตก เกิดเป็นวังน้ำใหญ่ไหลมา 3 กิโลเมตร ลงสู่ตัว น้ำตกคลองลาน ด้านล่างของน้ำตกเป็นโขดหินน้อยใหญ่ มีแอ่งน้ำอยู่ด้านหน้าน้ำตก หากปริมาณน้ำไม่มากเกินไป นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล : ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไป 25 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 9 ชั้น ไหลลดหลั่น
ลงมายังแอ่งน้ำเบื้องล่าง

น้ำตกคลองลาน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกคลองลาน, กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย : อยู่ในเส้นทางสายคลองลาน – อุ้มผาง แยกขวาเข้าไปยังบ้านโป่งน้ำร้อน 15 กิโลเมตร และ
แยกเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ แก่งเกาะร้อย 4 กิโลเมตร ลำธารของแก่งเกาะร้อยนี้คือลำธารคลองสวนหมาก
มีแก่งกีดขวางลำน้ำเชี่ยวอยู่ เหมาะสำหรับการล่องแก่ง อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง ระยะทางการล่องแก่งประมาณ 12 กิโลเมตร จากบริเวณท่าข้าม – แก่งเกาะร้อย

การเดินทาง

จากตัวเมืองกำแพงเพชร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (กำแพงเพชร – นครสวรรค์) ถึงกิโลเมตรที่ 338 เลี้ยวขวา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1117 (ไปอำเภอคลองลาน) ระยะทาง 41 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าที่ทำการ
อุทยาน อีก 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองกำแพงเพชร 54 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน โทรศัพท์ 0 – 5571 – 9304