น้ำตกกะเปาะ-ชุมพร

1563

น้ำตกกะเปาะ-ชุมพร


น้ำตกกะเปาะ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกกะเปาะ, ชุมพร

น้ำตกกะเปาะ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร

ตั้งอยู่ในเขต วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ สภาพทั่วไปเป็นหินปูน น้ำในลำธารใสเย็นไหลตลอดปี มีที่พักผ่อนโดยรอบตลอดลำธาร

น้ำตกกะเปาะ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกกะเปาะ, ชุมพร