น้ำตกกองแก้ว-นครราชสีมา

1313

น้ำตกกองแก้ว-นครราชสีมา


น้ำตกกองแก้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกกองแก้ว, นครราชสีมาน้ำตกกองแก้ว อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกเตี้ยๆ ที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ในฤดูฝนจะดูสวยงามมากเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ใกล้บริเวณน้ำตกจะมีสะพานแขวนลำห้วยถึง 2 สะพาน ห้วยลำตะคอง เป็นแนวแบ่งเขต 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ประมาณ 100 เมตร

น้ำตกกองแก้ว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกกองแก้ว, นครราชสีมา