Saturday, September 25, 2021

หมู่เกาะในประเทศไทย

เกาะกูด-จังหวัดตราด

เกาะกูด, ที่พักเกาะกูด, แผนที่เกาะกูด, ท่องเที่ยวเกาะกูด, เกาะกูด ตราด, ทะเล เกาะกูด, ดำน้ำ เกาะกูด, ปะการัง เกาะกูด
เกาะกูด-จังหวัดตราด เกาะกูด เป็นเกาะสุดท้ายในน่านน้ำทะเลตราด เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย เขตจังหวัดตราด อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

หมู่เกาะมัน-จังหวัดระยอง

หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน, ที่พักหมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน, แผนที่หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน, ท่องเที่ยว, ระยอง, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง
หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในหมู่เกาะมัน ที่ตั้งเรียงกันอยู่ในอ่าวแกลง จ.ระยองตัวเกาะมีลักษณะเกือบกลม และสามารถเดินรอบเกาะเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

หมู่เกาะสุรินทร์-จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, หมู่เกาะสุรินทร์, เกาะสุรินทร์, ที่พักหมู่เกาะสุรินทร์, แผนที่หมู่เกาะสุรินทร์, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, พังงา
หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มีขนาดพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล

เกาะช้าง-จังหวัดตราด

เกาะช้าง, ที่พักเกาะช้าง, แผนที่เกาะช้าง, ท่องเที่ยวเกาะช้าง, เกาะช้าง ตราด, ทะเล เกาะช้าง, ดำน้ำ เกาะช้าง, ปะการัง เกาะช้าง
เกาะช้าง จัดว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน

หมู่เกาะชุมพร-จังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, หมู่เกาะชุมพร, เกาะชุมพร, ที่พักหมู่เกาะชุมพร, แผนที่หมู่เกาะชุมพร, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, ชุมพร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นน้ำทะเล ชายหาด อ่าว ป่าชายเลน ภูเขา และเกาะน้อยใหญ่ทั้งสิ้น 40 เกาะ

หมู่เกาะสิมิลัน-จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน, หมู่เกาะสิมิลัน, เกาะสิมิลัน, สิมิลัน, ที่พักหมู่เกาะสิมิลัน, แผนที่หมู่เกาะสิมิลัน, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, พังงา
หมู่เกาะสิมิลัน เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128 ตร.กม. และในปี พ.ศ. 2541 ได้ผนวกรวมเกาะตาชัย ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมด 140 ตร.กม.

เกาะราชา-จังหวัดภูเก็ต

เกาะราชา, เกาะรายา, เกาะราชาใหญ่, เกาะราชาน้อย, ที่พักเกาะราชา, แผนที่เกาะราชา, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, ภูเก็ต
เกาะราชา เกาะสวรรค์แดนใต้ 2ปีเต็มๆ ที่ผมว่างเว้นจากการเดินทาง ท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไกลๆ นับจากประเทศ ประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ในปี 2542 นี้เหตุการณ์โดย ทั่วไปมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้น

เกาะสมุย-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย, ที่พักเกาะสมุย, แผนที่เกาะสมุย, สถานที่ท่องเที่ยวเกาะสมุย, ทะเลเกาะสมุย, ดำน้ำ, ปะการัง, สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตสุราษฎร์ธานี ห่างจากสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร กว้าง 24 กิโลเมตร

หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล
ตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กม. และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กม.

หมู่เกาะอ่างทอง-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, หมู่เกาะอ่างทอง, ที่พักหมู่เกาะอ่างทอง, แผนที่หมู่เกาะอ่างทอง, สถานที่ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง, ทะเลหมู่เกาะอ่างทอง, สุราษฎร์ธานี, ดำน้ำ, ปะการัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร

ชายหาด

น้ำตก