Wednesday, June 22, 2022

หมู่เกาะในประเทศไทย

หมู่เกาะชุมพร-จังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, หมู่เกาะชุมพร, เกาะชุมพร, ที่พักหมู่เกาะชุมพร, แผนที่หมู่เกาะชุมพร, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, ชุมพร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นน้ำทะเล ชายหาด อ่าว ป่าชายเลน ภูเขา และเกาะน้อยใหญ่ทั้งสิ้น 40 เกาะ

หมู่เกาะมัน-จังหวัดระยอง

หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน, ที่พักหมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน, แผนที่หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เกาะมันกลาง เกาะมันใน, ท่องเที่ยว, ระยอง, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง
หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในหมู่เกาะมัน ที่ตั้งเรียงกันอยู่ในอ่าวแกลง จ.ระยองตัวเกาะมีลักษณะเกือบกลม และสามารถเดินรอบเกาะเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล
ตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กม. และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กม.

เกาะสมุย-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย, ที่พักเกาะสมุย, แผนที่เกาะสมุย, สถานที่ท่องเที่ยวเกาะสมุย, ทะเลเกาะสมุย, ดำน้ำ, ปะการัง, สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตสุราษฎร์ธานี ห่างจากสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร กว้าง 24 กิโลเมตร

หมู่เกาะอ่างทอง-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, หมู่เกาะอ่างทอง, ที่พักหมู่เกาะอ่างทอง, แผนที่หมู่เกาะอ่างทอง, สถานที่ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง, ทะเลหมู่เกาะอ่างทอง, สุราษฎร์ธานี, ดำน้ำ, ปะการัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร

เกาะหมาก-จังหวัดตราด

เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก
เกาะหมาก-จังหวัดตราด ไกลจากชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมงอบออกไปยังท้องทะเลสีคราม 35 กิโลเมตร มีเกาะๆ หนึ่ง ที่เป็นเจ้าของหาดทรายสวยหลายหาด ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว

เกาะไหง-จังหวัดตรัง

เกาะไหง, ที่พักเกาะไหง, แผนที่เกาะไหง, ท่องเที่ยวเกาะไหง, เกาะไหง ตรัง, ทะเล เกาะไหง, ดำน้ำ เกาะไหง, ปะการัง เกาะไหง
เกาะไหง เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของทะเลตรัง แต่จริงๆ แล้วเกาะไหงอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ เช่นเดียวกับเกาะรอก เกาะไหงอยู่ห่างจากเกาะลันตา จ.กระบี่ เพียง 12 กิโลเมตร ห่างท่าเรือปากเมง จ.ตรัง 15 กิโลเมตร

เกาะเต่า-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะเต่า, ที่พักเกาะเต่า, แผนที่เกาะเต่า, ท่องเที่ยวเกาะเต่า, เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี, ทะเล เกาะเต่า, ดำน้ำ เกาะเต่า, ปะการัง เกาะเต่า
ความงดงามของธรรมชาติ ทั้งโลกเหนือ และใต้ทะเลของเกาะเต่า เหล่านี้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากผืนฝั่งอยู่พอสมควร ส่วนหนึ่งจึงเป็นเหมือน ปราการ ช่วยรักษาความเป็น ส่วนตัว ให้กับ เกาะ นี้ได้คงความเป็นธรรมชาติ

หมู่เกาะสุรินทร์-จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, หมู่เกาะสุรินทร์, เกาะสุรินทร์, ที่พักหมู่เกาะสุรินทร์, แผนที่หมู่เกาะสุรินทร์, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, พังงา
หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มีขนาดพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล

หมู่เกาะพีพี-จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี, หมู่เกาะพีพี, เกาะพีพี, ที่พักหมู่เกาะพีพี, แผนที่หมู่เกาะพีพี, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, กระบี่
หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเล อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปิ คำว่า ปูเลา แปลว่าเกาะ คำว่า ปิอาปิ แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง

ชายหาด

น้ำตก