Wednesday, October 16, 2019

หมู่เกาะในประเทศไทย

หมู่เกาะพีพี-จังหวัดกระบี่

หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเล อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปิ คำว่า ปูเลา แปลว่าเกาะ คำว่า ปิอาปิ แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง

เกาะหมาก-จังหวัดตราด

เกาะหมาก-จังหวัดตราด ไกลจากชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมงอบออกไปยังท้องทะเลสีคราม 35 กิโลเมตร มีเกาะๆ หนึ่ง ที่เป็นเจ้าของหาดทรายสวยหลายหาด ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว

หมู่เกาะชุมพร-จังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นน้ำทะเล ชายหาด อ่าว ป่าชายเลน ภูเขา และเกาะน้อยใหญ่ทั้งสิ้น 40 เกาะ

เกาะเต่า-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความงดงามของธรรมชาติ ทั้งโลกเหนือ และใต้ทะเลของเกาะเต่า เหล่านี้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากผืนฝั่งอยู่พอสมควร ส่วนหนึ่งจึงเป็นเหมือน ปราการ ช่วยรักษาความเป็น ส่วนตัว ให้กับ เกาะ นี้ได้คงความเป็นธรรมชาติ

เกาะกูด-จังหวัดตราด

เกาะกูด-จังหวัดตราด เกาะกูด เป็นเกาะสุดท้ายในน่านน้ำทะเลตราด เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย เขตจังหวัดตราด อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

หมู่เกาะสิมิลัน-จังหวัดพังงา

หมู่เกาะสิมิลัน เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128 ตร.กม. และในปี พ.ศ. 2541 ได้ผนวกรวมเกาะตาชัย ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมด 140 ตร.กม.

หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

ตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กม. และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กม.

เกาะสมุย-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตสุราษฎร์ธานี ห่างจากสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร กว้าง 24 กิโลเมตร

เกาะเสม็ด-จังหวัดระยอง

เชื่อกันว่า คือ เกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของระยอง ตั้งอยู่ตำบลเพ อำเภอเมือง อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร

หมู่เกาะลันตา-จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีเนื้อที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร ในอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง

ชายหาด

น้ำตก