หมู่เกาะในประเทศไทย

เกาะเต่า-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความงดงามของธรรมชาติ ทั้งโลกเหนือ และใต้ทะเลของเกาะเต่า เหล่านี้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากผืนฝั่งอยู่พอสมควร ส่วนหนึ่งจึงเป็นเหมือน ปราการ ช่วยรักษาความเป็น ส่วนตัว ให้กับ เกาะ นี้ได้คงความเป็นธรรมชาติ

หมู่เกาะสิมิลัน-จังหวัดพังงา

หมู่เกาะสิมิลัน เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128 ตร.กม. และในปี พ.ศ. 2541 ได้ผนวกรวมเกาะตาชัย ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมด 140 ตร.กม.

เกาะราชา-จังหวัดภูเก็ต

เกาะราชา เกาะสวรรค์แดนใต้ 2ปีเต็มๆ ที่ผมว่างเว้นจากการเดินทาง ท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไกลๆ นับจากประเทศ ประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ในปี 2542 นี้เหตุการณ์โดย ทั่วไปมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้น

หมู่เกาะชุมพร-จังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นน้ำทะเล ชายหาด อ่าว ป่าชายเลน ภูเขา และเกาะน้อยใหญ่ทั้งสิ้น 40 เกาะ

เกาะพะงัน-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กม. และอยู่ห่างตัวจังหวัดประมาณ 100 กม. เกาะพะงันมีเนื้อที่ประมาณ 170 ตรกม. เป็นหนึ่งในจำนวน 48 เกาะที่ตั้งอยู่ในช่องอ่างทอง

เกาะสมุย-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตสุราษฎร์ธานี ห่างจากสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร กว้าง 24 กิโลเมตร

เกาะนางยวน-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะนางยวน เป็นเกาะหนึ่งในจำนวน 100 เกาะของจังหวัดสุราษฏร์ธานี อยู่ปลายของเกาะเต่ามองเห็นเป็นเกาะเล็กๆ 3 เกาะซึ่งเชื่อมต่อด้วยหาดทรายสีขาว 3 สาย

หมู่เกาะมัน-จังหวัดระยอง

หมู่เกาะมัน เกาะมันนอก เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในหมู่เกาะมัน ที่ตั้งเรียงกันอยู่ในอ่าวแกลง จ.ระยองตัวเกาะมีลักษณะเกือบกลม และสามารถเดินรอบเกาะเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

ตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กม. และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กม.

หมู่เกาะลันตา-จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีเนื้อที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร ในอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง

ชายหาด

น้ำตก