Monday, July 13, 2020

หมู่เกาะในประเทศไทย

หมู่เกาะพีพี-จังหวัดกระบี่

หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเล อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปิ คำว่า ปูเลา แปลว่าเกาะ คำว่า ปิอาปิ แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง

หมู่เกาะอ่างทอง-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร

หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

ตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กม. และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กม.

เกาะราชา-จังหวัดภูเก็ต

เกาะราชา เกาะสวรรค์แดนใต้ 2ปีเต็มๆ ที่ผมว่างเว้นจากการเดินทาง ท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไกลๆ นับจากประเทศ ประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ในปี 2542 นี้เหตุการณ์โดย ทั่วไปมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้น

เกาะเต่า-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความงดงามของธรรมชาติ ทั้งโลกเหนือ และใต้ทะเลของเกาะเต่า เหล่านี้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากผืนฝั่งอยู่พอสมควร ส่วนหนึ่งจึงเป็นเหมือน ปราการ ช่วยรักษาความเป็น ส่วนตัว ให้กับ เกาะ นี้ได้คงความเป็นธรรมชาติ

หมู่เกาะลันตา-จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีเนื้อที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร ในอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง

เกาะหมาก-จังหวัดตราด

เกาะหมาก-จังหวัดตราด ไกลจากชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมงอบออกไปยังท้องทะเลสีคราม 35 กิโลเมตร มีเกาะๆ หนึ่ง ที่เป็นเจ้าของหาดทรายสวยหลายหาด ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว

เกาะไหง-จังหวัดตรัง

เกาะไหง เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของทะเลตรัง แต่จริงๆ แล้วเกาะไหงอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ เช่นเดียวกับเกาะรอก เกาะไหงอยู่ห่างจากเกาะลันตา จ.กระบี่ เพียง 12 กิโลเมตร ห่างท่าเรือปากเมง จ.ตรัง 15 กิโลเมตร

หมู่เกาะสุรินทร์-จังหวัดพังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มีขนาดพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล

เกาะพะงัน-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กม. และอยู่ห่างตัวจังหวัดประมาณ 100 กม. เกาะพะงันมีเนื้อที่ประมาณ 170 ตรกม. เป็นหนึ่งในจำนวน 48 เกาะที่ตั้งอยู่ในช่องอ่างทอง

ชายหาด

น้ำตก