Wednesday, September 20, 2023

มณฑลยูนนาน

ทะเลสาบหลูกูหู/เมืองลับแล (泸沽湖) – มณฑลยูนนาน/เสฉวน

ทะเลสาบหลูกูหู, เมืองลับแล, 泸沽湖, มณฑลยูนนาน, มณฑลเสฉวน, 云南省, 四川省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เผ่าโม๋ซัว, หมู่บ้านโม๋ซัว
ทุกชนเผ่าล้วนมีประเพณีที่ไม่เหมือนกัน เช่น เผ่าอี๋มีเทศกาลคบไฟ โม๋ซัวมีเทศกาลขึ้นเขาบูชาเทพ ทำให้พื้นที่แถวนี้ถูกขนานนามเป็นศิลาจารึกประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่

ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง (元阳梯田) – มณฑลยูนนาน

ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง, หยวนหยาง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 元阳梯田, 云南省, ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง, เมืองหยวนหยาง, มณฑลยูนนาน
ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาในรุ่นต่อรุ่น จากบรรพบุรุษของชาวเผ่าฮานี (哈尼族) ที่มีอายุกว่า 2500 ปีมาแล้ว

หุบเขาดอกท้อเขาอู๋เลี่ยง (无量山桃花谷) – มณฑลยูนนาน

หุบเขาดอกท้อเขาอู๋เลี่ยง เขาดอกท้อ
ลูกท้อ และ ดอกท้อ 桃花 (Peach) เป็นผลไม้และดอกไม้ที่ผูกพันกับคนจีน  ปรากฎชื่ออยู่ในวรรณกรรมจีนมาช้านาน เช่น  “เห้งเจีย” ในเรื่อง “ไซอิ๋ว” ไปลักกินลูกท้อพันปีของเจ้าแม่หวังหมู่ จนต้องถูกลงโทษ ลูกท้อ ถือว่า เป็นผลไม้มงคลอย่างหนึ่ง หังโจว เป็นถิ่นของดอกท้อ

มณฑลเสฉวน

เขาเอ๋อเหมยซาน/เขาง้อไบ๊ (峨眉山) – มณฑลเสฉวน

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน
เขาง้อไบ๊(峨眉山),เขาซานซีอู่ไถ(山西五台山), เขาเจ้อเจียงผู่ทัว(浙江普陀), เขาอันฮุยจิ่วหัว(安徽九华山)เป็นสี่ภูเขาแห่งพุทธะของประเทศจีน

เก๋อเนี่ยซาน (格聂山) – มณฑลเสฉวน

เก๋อเนี่ยซาน เก๋อเนี่ยซานเหยี่ยน
เก๋อเนี่ยซาน ถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของคนในพื้นที่ มีอาณาเขตประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 南康理塘 หนานคังหลี่ถาง (ถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเมืองที่เวลานั่งรถไปย่าติง เราก็จะผ่านเมืองที่สูงๆ ก็คือ”หลี่ถาง” นั่นเองครับ

ภูเขาสี่ดรุณี/ซื่อกู่เหนียงซาน (四姑娘山) – มณฑลเสฉวน

ภูเขาสี่ดรุณี, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 四姑娘山, 四川省, เขาสี่ดรุณี, เมืองเฉิงตู
ชื่อสี่ดรุณีนี้มีที่มาจากการที่ ยอดเขาทั้ง 4 นี้บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี แลดูเหมือนส่วนหัวที่คลุมผ้าสีขาว บรรยากาศงดงามดุจดังสาวน้อยทั้ง 4

ทิเบต

น่ามู่ชั่ว/ทะเลสาบแห่งสวรรค์ (纳木错) – ทิเบต

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของหิมาลัย ประกอบกับความแห้งแล้งของอากาศ และ ความสูงของพื้นที่ทำให้ทะเลสาบเล็กลงเป็นอันมาก จึงกลายมาเป็น "น่ามู่ชั่ว"

อาหลี่ (阿里 Ngari) – ทิเบต

อาหลี่ ทิเบต ยาร์ลุงซางโป เขาไกรลาส
อาหลี่(Ngari) ถ้าเราต้องพูดถึงสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่มนุษย์ดำรงชีวิตอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก จุดที่สูงที่สุดของพื้นโลก แน่นอนเลยว่า “อาหลี่” เป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนเลยครับ

เขาไกรลาส/กังเหรินโพฉีเฟิง (冈仁波齐峰) – ทิเบต

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา
เขาไกรลาส เป็นเขาที่ปรากฏในปกรณัมของศาสนาฮินดู อันเป็นสถานที่ประทับของพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู และยังเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

มณฑลซินเจียง

ยอดเขาเคทู (乔戈里峰) – มณฑลซินเจียง

ยอดเขาเคทู, มณฑลซินเจียง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 乔戈里峰, 新疆省, ธารน้ำแข็งอินซูคาติ, ช่องเขาShaksgam, ยอดเขาเคทู(K2BC), เฉียวเกอหลี่เฟิง
บนพื้นที่ความสูง 1000 เมตร รอบด้านบนทางผ่านมีภูเขาและยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7000 เมตรอีก 20 ลูก แค่คิดถึงการได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นหัวใจก็เต้นตุ๊บๆ แล้ว!

ทะเลสาบคานาสือ (喀纳斯湖) – มณฑลซินเจียง

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖, ทะเลสาบคาน่าซือ
คำว่า "คานาส" เป็นภาษามองโกล แปลว่า "ทะเลสาบท่ามกลางขุนเขา" มีโค้งใหญ่ ๆ รวม 6 แห่ง ทะเลสาบคานาสยังถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความลึกที่สุดในโลก

เมืองผีแห่งคาราเมย์ (乌尔禾魔鬼城) – มณฑลซินเจียง

เมืองผีแห่งคาราเมย์, มณฑลซินเจียง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 乌尔禾魔鬼城, 新疆省, เมืองปีศาจอูเอ่อเหอ, เมืองคาราเมย์
ช่วงเวลาประมาณ 150 ล้านปีก่อนในช่วงยุคจูราสิค เมืองผีแห่งคาราเมย์ นั้นคือ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ริมทะเลสาบอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด และ ไดโนเสาร์มากมาย

มณฑลหูเป่ย

เสินหนงเจี้ย/อาณาเขตแห่งเทพกสิกร (神农架) – มณฑลหูเป่ย

อาณาเขตแห่งเทพกสิกร, เสินหนงเจี้ย, มณฑลหูเป่ย, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 神农架, 湖北省, ยอดเสินหง, ที่ราบแดง
ในมวลหมู่ทะเลป่าที่กว้างใหญ่ไพศาล. จุดเริ่มต้นของระบบนิเวศน์อันอุดมสมบรูณ์. ความอุดมสมบรูณ์ของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ อากาศที่เป็นมิตร คือคำนิยามของ เสินหนงเจี้ย

มณฑลกานซู่

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน (祁连山草原) – มณฑลชิงไห่/กานซู่

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน
เขาฉีเหลียนซาน นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของเขตสองมณฑลคือ มณฑลชิงไห่ และ มณฑลกานซู ถือเป็นเขตแดนแนวเขาใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ชาวทิเบต

ถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวง (敦煌莫高窟) – มณฑลกานซู่

ถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวง, มณฑลกานซู, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 敦煌莫高窟, 甘肃省, ตุนหวง, เมืองตุนหวง
ถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวงนั้นเป็นสถานที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุทางศาสนาพุทธที่มากมายที่ยังคงเก็บรักษาไว้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีรูปวาดแกะสลักผนังถ้ำ และ รูปปั้นดิน

ปิงโกวตันเสีย (冰沟丹霞) – มณฑลกานซู่

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่
“ปิงโกวตันเสีย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง 张掖-จางเย่ หรือที่นั่งท่องเที่ยวรู้จักกันในนามของ ภูเขาสายรุ้ง-张掖七彩丹霞 ซึ่งสถานที่นี้จะอยู่ ห่างจากภูเขาสายรุ้งประตูทิศเหนือ

มณฑลกุ้ยโจว

เขาฟานจิ้ง (梵净山) – มณฑลกุ้ยโจว

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง
เขาฟานจิ้ง คือยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง(武陵山脉) เป็นเขตอนุรักษ์ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิต ของยูเนสโก. ลักษณะภูเขาดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม เนินเขาชันและหุบเขาลึก

น้ำตกหวงกั่วซู่ (黄果树瀑布) – มณฑลกุ้ยโจว

มหาน้ำตกหวงกั่วซู่, น้ำตกหวงกั่วซู่, 黄果树大瀑布, มณฑลกุ้ยโจว, 贵州省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, อุทยานฟ้าเทียนซิงเฉียว
น้ำตกหวงกั่วซู่เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน. แล้วก็ยังเป็นน้ำตกที่มีชื่อมากที่สุดในอันดับต้นๆของโลก และบริเวณรอบๆจะมีน้ำตกขนาดเล็กใหญ่ อยู่ถึง 18 แห่ง รวมประกอบกันเป็นน้ำตกขนาดมหึมา

มณฑลชิงไห่

ทะเลสาบเกลือเฟ่ยชุ่ย (翡翠湖) – มณฑลชิงไห่

ทะเลสาบเกลือเฟ่ยชุ่ย ทะเลสาบเฟ่ยชุ่ย
แต่สิ่งที่ขึ้นชื่ออีกเรื่องหนึ่งของมณฑลชิงไห่ก็คือ “เกลือ” ครับฟังไม่ผิดครับ ซึ่งเราสันนิษฐานไว้กันว่า สมัยก่อนนู้นนนนน ยาวมั่กๆ มณฑลนี้พื้นที่เป็นทะเลครับ แล้วมีการปะทุยกตัวของเปลือกโลกขึ้นมา

ทะเลสาบชิงไห่ (青海湖) – มณฑลชิงไห่

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา
ทะเลสาบชิงไห่คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และก็เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนด้วย พื้นที่ราบสูงนี้มีทะเลสาบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ซ้ำยังมีทุ่งหญ้า ทะเลทราย ภูเขาหิมะ ทัศนียภาพเหล่านี้ควบคู่กันไป

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน (祁连山草原) – มณฑลชิงไห่/กานซู่

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน
เขาฉีเหลียนซาน นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของเขตสองมณฑลคือ มณฑลชิงไห่ และ มณฑลกานซู ถือเป็นเขตแดนแนวเขาใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ชาวทิเบต

ฉงชิ่ง

ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (大足石刻) – ฉงชิ่ง

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง
หินแกะสลักต้าจู๋ ที่มีความยิ่งใหญ่พอๆ กับถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวงนั้นเริ่มสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์ถัง ผ่านยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นถังตอนปลาย ห้ารัชสมัย จวบจน ซ่งเหนือ และ ซ่งใต้

มณฑลส่านซี

หุบเขาอวี่ชา (雨岔大峡谷) – มณฑลส่านซี

หุบเขาอวี่ชา แอนทีโลพ แคนยอน
“หุบเขาอวี่ชา” ชื่อนี้ตั้งตามชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนบริเวณนั้น ซึ่งถูกเรียกว่า “雨岔村-หมู่บ้านอวี่ชา” อยู่ใน มณฑลส่านซี เมืองเยี่ยนอัน