ทะเลสาบหลันอู
然乌湖:lanwuhu

然乌湖 “ทะเลสาบหลันอู” རག་ཝྭ་མཚོ  ในภาษาทิเบตมีความหมายว่า “ทะเลสาบที่เหมือนนมแพะภูเขา” ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทิเบต โดยมีถนนหลวงสาย 318 ตัดผ่าน (สายที่วิ่งจากเฉิงตู ไป ยังลาซา คนที่ไปย่าติงทางรถก็ผ่านครับ) ซึ่งต้นกำเนิดของ ทะเลสาบหลันอู แห่งนี้ก็มาจาก แกรนแคนยอนที่ยาวที่สุดในโลก “ยาร์ลุงซางโป 

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

ทะเลสาบหลันอู ด้านบนติดกับธารน้ำแข็งโบราณ เมื่อธารน้ำแข็งละลายน้ำทั้งหมดก็จะไหลลงมาเพิ่มปริมาณที่ทะเลสาบหลันอู บริเวณรอบๆ ทะเลสาบหลันอู อุดมไปด้วยต้นหญ้า และ พืชพรรณต่างๆ บริเวณเนินเขาก็อุดมสมบรูณ์ไปด้วยแหล่งป่าที่ราบสูงที่อุดมสมบูรณ์ ในฤดูดอกไม้บาน บริเวณก็จะเต็มไปด้วย กุหลาบพันปีทั้ง 5 สี(เห็นบานพร้อมกันมากสุดก็ 3 สี) บนยอดเขาแถวนี้หิมะปกคลุมทั้งปี

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ปลายเดือน 3 ถึง ต้นเดือน 4 (เทศกาลดอกท้อ) และ ปลายเดือน 9 ถึง ปลายเดือน 10 ทุ่งหญ้าเป็นสีเหลือง

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

สถานที่ตั้ง : ทิเบต (西藏)

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

ทะเลสาบหลันอู มีความสูงระดับน้ำทะเลที่ 3850 เมตร แบ่งเป็น ทะเลสาบส่วนบน และ ทะเลสาบส่วนล่าง ถนนหลวงสาย G318 ที่ผ่านจะเป็นทะเลสาบส่วนล่าง (จุดนี้ที่นักท่องเที่ยวจะไปรวมกัน เพราะมันผ่าน)  จะห่างจากตัวเขตที่พักอาศัย “เมืองหลันอู” ประมาณ 1 กม. แต่ พื้นที่ส่วนบนของทะเลสาบ จะมีน้ำที่ใส และ สะอาดกว่ามาก (นักท่องเที่ยวน้อยกว่า) ฉะนั้นถ้าจะมาเพื่อถ่ายรูปสถานที่นี้เพียงอย่างเดียว ก็ควรจะไป บริเวณทะเลสาบส่วนบน

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

ทะเลสาบหลันอู มีพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่พอสมควร เพราะเป็น ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทิเบตตะวันออก ทั้ง 4 ฤดู ล้วนแต่มีความแตกต่างกันมาก เช่น ฤดูหนาวก็คือจะเป็น โลกสีขาว ฤดูใบไม้ผลิก็คือ เทศกาลดอกท้อ ฤดูร้อนก็ดอกไม้บาน ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสี โดยถ้ามีเวลาสถิตไม่ไปไหนต่อ ก็กินเวลา 3 วันได้ เพราะมีหลายๆ อย่างให้เลือกดู แม้กระทั่งน้ำตกยังมีให้เห็นเลยครับ เวลาดึกๆ ก็เหมาะแก่การถ่ายภาพดวงดาว แต่ ในฐานะคนต่างชาติ แค่จะมาในตอนนี้ก็ยากละครับ

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

วิธีการเดินทาง : ไปกับทัวร์(เพราะเป็นเขตที่ต้องมีวีซ่าทิเบต)

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู

แนะนำ
คุ้มค่าที่สุดคือเป็น 1 ในจุดแวะ เวลาไปเที่ยวทิเบตในช่วง เทศกาลดอกท้อ

ทะเลสาบหลันอู หลันอูหู