น่ามู่ชั่ว:ทะเลสาบแห่งสวรรค์
纳木错:namucuo

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : “ทะเลสาบแห่งสวรรค์” คือคำนิยามของน่ามู่ชั่ว. ในปีที่ 60-70 แห่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของหิมาลัย และภายหลังเพราะอิทธิพลของพื้นที่ราบสูงแห่งทิเบตประกอบกับความแห้งแล้งของอากาศทำให้พื้นที่ทะเลสาบเล็กลงเป็นอันมาก จึงกลายมาเป็น “น่ามู่ชั่ว” ในปัจจุบัน ทะเลสาบน่ามู่ชั่วอยู่ในระดับความสูงน้ำทะเล 4718 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1900 ตาราางกิโลเมตร เป็นทะลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน แต่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก. จุดที่ลึกที่สุดมี่ความลึกถึง 33 เมตรขึ้นไป. น่ามู่ชั่ว ถือเป็น1ใน3ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต. รอบๆทะเลสาบจะมีกอง “มาเนอะ”(ก้อนหินทรงต่างที่ชาวทิเบตชอบนำมาซ้อนกันเพื่อบูชาเทพเจ้า) วางอยู่เต็มไปหมด ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีกลิ่นอายที่หนาแน่นแห่งศาสนา และยังอุดมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี จึงกลายเป็น ฟาร์มตามธรรมชาติ เป็นที่หยุดพักอาศัย ของสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เก้ง กวาง อูฐ จามรี วัวป่า สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น ทุกปีในตอนต้นฤดูร้อนจะมีฝูงเป็ดป่าจำนวนมากบินมาพักอาศัย เป็นการบอกกล่าวตามธรรมชาติว่า ฤดูได้เปลี่ยนไปแล้ว.

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : เดือน7~เดือน9 จริงๆไปหลังเดือน10 ก็สวยครับเป็นสีขาวโพลนเลย

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : หินต้อนรับแห่งน่ามู่ชั่ว(纳木错迎宾石-น่ามู่ชั่วอิ่งเจียสือ),หินประกบฝ่ามือ(合掌石-เหอจั่งสือ),ถ้ำดีเลว(善恶洞-ซ่านเอ้อต้ง),รูปวาดผนังหินโบราณ(古岩壁画-กู่เหยียนปี้ฮว้า)

สถานที่ตั้ง : เขตปกครองตนเองทิเบต

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

ระดับความสูงน้ำทะเล 4718 เมตร ความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 70 กม. จากทิศใต้ถึงเหนือกว้าง 30 กม.มีเนื้อที่ 1940 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงบนมณฑลชิงไห่ และ เขตปกครองตนเองทิเบต ชุ่มชื้นมากหรือแห้งแล้งมาก ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศในแต่ละช่วงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทุกปี เดือน 6~ 10 จะถือเป็นหน้าฝน เดือน 11~ ปีถัดมาเดือน 5 ถือเป็นหน้าแล้ง ลมที่รุนแรงถือเป็นจุดเด่นของระบบนิเวศน์ที่โดดเด่นของ น่ามู่ชั่ว มีพันธุ์ไม้เลื้อยปกคลุมในทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นบนผืนดินในช่วงฤดูร้อน หรือธารน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว. ริมทะเลสาบมักมี สัตว์นานาพันธุ์มาหาอาหารไม่ว่าจะเป็นลา หมาหมี กระต่ายป่า เซอรี่(ตัวคล้ายเสือดาวแต่หน้าเป็นแมวขนยาวๆ) สุนัขจิ้งจอก กวาง จามรี อื่นๆ. ในทะเลสาบอุดมสมบรูณ์ไปด้วย ปลาไร้เกล็ด และ ปลาเกร็ดเล็ก แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็น หินต้อนรับ(หินสามีภรรยา),หินประกบฝ่ามือ,ถ้าดีเลว,ภาพวาดฝาผนังโบราณ

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

หินต้อนรับ – น่ามู่ชั่วอิ่งเจียสือ(纳木错迎嘉石)
ถือเป็นเทพเฝ้าประตูของทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตามตำนาน”น่ามู่ชั่ว”ก็คือเทพสตรีนางหนึ่ง นางดูแลและปกครองความอุดมสมบรูณ์ทั่วทั้งทิเบตเหนือ เพราะฉะนั้นพ่อค้าที่จะออกไปทำการค้าต่างถิ่น จำเป็นต้องมายังทะเลสาบนี้เพื่อขอพร และสวดอวยพร โดยจะมายังที่หินต้อนรับซึ่งถือเป็นเทพเฝ้าประตูเพื่อขออนุญาติในการสวดขอพรกับ “เทพน่ามู่ชั่ว” ในการให้เทพบันดาลพรปกปักษ์กิจการของตนเอง

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

หินประกบฝ่ามือ – เหอจ่างสือ(合掌石)
หรือเรียกว่าหินพ่อแม่ ตามตำนาน หินพ่อคือร่างจำแลงของ “เนี่ยนชิงถางกู่ลาซานเฟิง” และหินแม่คือร่างจำแลงของ “เทพธิดาน่ามู่ชั่ว” เป็นตัวแทนแห่งความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของทั้งสองคน. และ อีกตำนานหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าหินก้อนนี้เป็นสัญลักษณ์ที่กำเนิดขึ้นในตอนที่ ปรมาจารย์เหลียนฮวาเซิง แห่งสำนักหนิงหม่า บำเพ็ญเพียรสวดมนตร์อวยพรแก่เหล่าสรรพสัตว์.

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

ถ้ำดีเลว – สั้นเอ้อต้ง(善恶洞)
พุทธศาสนาของชาวทิเบตได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะทำดี หรือ ทำชั่ว สวรรค์ย่อมรู้ดี ก็เหมือนคุณมุดลอดผ่านถ้ำดีเลว ไม่ว่าคุณจะ อ้วน ผอม สูง เตี้ย แค่เดินไปตามทาง คุณก็สามารถลอดออกมาได้ และ เมื่อนั้นคุณควรสำนึกถึงความผิดที่ได้ทำและแก้ไข. และแน่นอน ถ้ำดีเลวก็แค่นาฬิกาเรือนหนึ่ง ที่พุทธองค์ให้ไว้เพื่อเตือนใจมนุษย์โลก

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

ภาพวาดผนังหินโบราณ – กู่เหยียนปี้ฮว้า(古岩壁画)
ระยะเวลาย้อนไป พันกว่าปีของประวัติศาสตร์นับจากปัจจุบัน ภาพวาดได้บอกเล่าเรื่องราว การล่าสัตว์ และสภาพการล่าสัตว์ในสมัยนั้น และ ยังบอกกล่าวถึงสัตว์ต่างๆ พันธุ์ไม้ และ ทิวเขา.

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

แนะนำ
•สถานที่ : ตั้งอยู่ระหว่างเมือง ตังสง(当雄县)กับเมือง น่าชวีตี้ชวีปันเก๋อ(那曲地区班戈县)***สรุปง่ายๆคือ ห่างจากเมืองลาซาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ200กม.
•การเดินทาง : เหมารถเช่า 4WD จากลาซาไป คันละ 600~800 หยวน ถ้าข้ามวันจะบวกเพิ่ม 200~300 หยวน หรือ ซื้อตั๋วรถ 1 ที่นั่งได้จากบริษัททัวร์ทุกแห่งในเมืองลาซา ไปเช้า เย็นกลับ 150 หยวน ค้างคืน 180 หยวน ค่าที่พักค่ากินหาพักและออกกันเอง. ตัวผมแนะนำ หาคนมาช่วยกันเหมารถง่ายสุด ที่พักหรือสถานที่สาธารณะในเมืองลาซา จะมีจุดติดโพสต์อิน หาผู้ร่วมเดินทางครับ
•ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ : ถั่งเช่า , เป่ยหมู่ (หญ้าชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนหอยแก้ไอลดเสมหะได้ดีเยี่ยม) , บัวหิมะ และ สมุนไพรหายากอีกหลายชนิด

ทะเลสาบแห่งสวรรค์, น่ามู่ชั่ว, เขตปกครองตนเองทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 纳木错, 西藏, หินประกบฝ่ามือ, หินต้อนรับ, ถั่งเช่า, บัวหิมะ, ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว