ทะเลสาบชิงไห่
青海湖:qinghaihu

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ทะเลสาบชิงไห่คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และก็เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนด้วย พื้นที่ราบสูงนี้มีทะเลสาบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ซ้ำยังมีทุ่งหญ้า ทะเลทราย ภูเขาหิมะ ทัศนียภาพเหล่านี้ควบคู่กันไป สีครามแห่งท้องทะเลสาบมองดูแล้วยังเปี่ยมล้นไปด้วยกำลังแห่งชีวิต ริมทะเลสาบมีวัวและแพะเดินทอดน่องไปตามริมทะเลสาบ ฝูงนกบินเหนือน้ำ อีกทั้งฝูงปลาเล่นน้ำประสานเสียงกัน ทะเลสาบชิงไห่เป็นแหล่งผลิตปลาหวง(湟鱼)ที่สำคัญ และยังเป็นแหล่งประมงอันอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีจะมีนกฝูงใหญ่ซึ่งอพยพย้ายถิ่นมาจากอินเดียและเนปาล บินมาอาศัยและดำรงชีวิตอยู่กันที่เกาะนก ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพอันแสนวิเศษ ประกอบกับจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ในตอนนี้ทางมณฑลชิงไห่(青海省)ได้ดำเนินการขยายและพัฒนางานอนุรักษ์นกเหล่านี้อย่างจริงจังแล้ว ในขณะนี้การเดินเล่นและขี่จักรยานรอบทะเลสาบชิงไห่ ได้กลายเป็นแหล่งดึงดูดคนทั่วไปในนามของ “นามบัตรสีเขียว” (绿名片)

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ช่วงเดือน 8-9 ของทุกปี บริเวณทะเลสาบชิงไห่ทางฝั่งด้านเหนือจะมีดอกน้ำมันพืช(油菜花)สีเหลืองทองอร่ามบานสะพรั่ง ซึ่งเป็นจุดทิวทัศน์ที่สำคัญของทะเลสาบชิงไห่ แต่หากอยากชมนก ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดคือเดือน 5

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : เกาะนก

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา

สถานที่ตั้ง : มณฑลชิงไห่

ทะเลสาบชิงไห่ จากตะวันตกถึงตะวันออกมีความยาว 106 กิโลเมตร ด้านเหนือถึงใต้มีความกว้าง 63 กิโลเมตร ระยะทางรอบทะเลสาบประมาณ 360 กว่ากิโลเมตร ทะเลสาบมีขนาดประมาณ 4500 ตารางกิโลเมตร แต่ไหนแต่ไรพื้นที่นี้เคยเป็นทะเลและมหาสมุทรมาก่อน แต่เมื่อ 20 ล้านปีก่อน เนื่องจากเปลือกโลกเคลื่อนที่ เปลือกโลกแผ่นใหญ่บีบตัว น้ำทะเลจากใต้ดินบีบตัวขึ้นลง ส่งผลให้พื้นที่ตรงบริเวณทะเลสาบชิงไห่ถูกตีแตกและแยกขึ้นไป ปัจจุบันจึงกลายเป็นพื้นที่แอ่งน้ำทะเลสาบขนาดใหญ่ นอกจากนี้ทะเลสาบชิงไห่ยังเป็นแหล่งผลิตปลาหวงไร้เกล็ดออกสู่ตลาดมากมาย เนื่องจากน้ำในทะเลสาบมีความตื้นลึกไม่เท่ากัน หรืออาจเป็นเพราะว่ามีน้ำจากคลองต่างๆ หรือจากจุดอุทกศาสตร์ต่างๆ ไหลเข้ามา ทำให้มีความแตกต่างพิเศษเกิดขึ้น หรืออาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เหมือนกันในแต่ละฤดู ทำให้ในแต่ละวันในช่วงเวลาเช้า กลางวัน เย็น สีของน้ำในทะเลสาบนั้นสามารถเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่ชมรู้สึกถึงความลึกลับที่ไม่มีใครคาดเดาได้ กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ อยู่ 5 เกาะ (เกาะไห่ซีซาน(海西山) ชื่อเรียกทั่วไป “เกาะไข่”(蛋岛) เกาะไห่ซีผี(海西皮) เกาะไห่ซินซาน(海心山) เกาะทราย(沙岛) และ เกาะหินสามก้อน(三块石岛)) ด้วยลักษณะและสภาพที่ไม่เหมือนกันประกอบกันเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วงเดือน 4 ของทุกปี จะมีฝูงห่านบินอพยพมาจากเกาะหรือประเทศทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย และฝูงนกอีกนับหมื่นแสนที่อพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาลมาทำรังและอาศัยอยู่ที่นี่ เสียงนกร้องขับกล่อมดังไปไกลแสนไกล

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา

เกาะนก(鸟岛) : ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบชิงไห่ มีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง และบริเวณตะวันตกของเกาะนั้น ก็คือ เกาะไห่ซีซาน (จริงๆ คือพื้นที่ครึ่งเกาะ) เกาะไห่ซีซานมีพื้นที่เพียง 0.27 ตารางกิโลเมตร แต่กลับมีนกเป็นแสนตัวมาทำรังและอาศัยอยู่ที่นี่ ในช่วงฤดูวางไข่ จะมีไข่นกเรียงรายเกลื่อนกลาด จึงเรียกสถานที่นี้ว่า “เกาะไข่” ห่างจากเกาะไห่ซีซานไปทางด้านตะวันออก 1000 เมตร คือหน้าผาสูงชันของด้านตะวันออกของเกาะไห่ซีผี มีเพียงก้อนหินก้อนใหญ่ที่สูงสิบกว่าเมตรตั้งตระหง่านกั้นใจกลางทะเลสาบ ด้วยพื้นที่เพียงไม่ถึง 30 ตารางเมตร แต่ภายในนั้นกลับมีนกมาทำรังและอาศัยอยู่จนเต็มไปหมด คล้ายกับว่าเป็นเมืองและป้อมปราการเล็กๆ ตามปกติมักเรียกรวมสองเกาะนี้เข้าด้วยกันว่า “เกาะนก”

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา

แนะแนว
•ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่มณฑลชิงไห่ ทางทิศเหนือของเขตปกครองตนเองไห่หนานของชาวทิเบต(海南藏族自治州) และทางทิศใต้ของเขตปกครองตนเองไห่เป่ยของชาวทิเบต(海北藏族自治州) สามารถเดินทางไปได้โดยการโดยสารรถไฟสายชิงจั้ง : สายชิงไห่ – ทิเบต(青藏) รถยนต์ทางหลวงหมายเลข 109 , 315 แต่การเดินทางรถยนต์ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านจากทางหลวงภายในประเทศ ระยะห่างจากเมืองซีหนิง : เมืองหลักของมณฑลชิงไห่(西宁市) 151 กิโลเมตร

•บัตรผ่านประตู : ทะเลสาบชิงไห่ 30 หยวน, นั่งเรือ 45 หยวน, เขาตะวันจันทรา 15 หยวน, ชายหาด ค่าบัตร 22หยวน, เกาะนก ค่าบัตร 38 หยวน (ข้อมูล ณ ปี 2010)

•สินค้าพิเศษของท้องถิ่น : ปลาหวงไร้เกล็ด ผ้าห่มขนสัตว์ ภาพวาดจากขนสัตว์ เสื้อหนังสัตว์ เครื่องปั้นจากน้ำมันสัตว์ พรมชิงไห่และเครื่องทอจากขนแพะ

ทะเลสาบชิงไห่, 青海湖, มณฑลชิงไห่, 青海省, ท่องเที่ยวจีน, ประเทศจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เกาะนก, เขาตะวันจันทรา