ทะเลสาบคานาสือ
喀纳斯湖:kanasihu

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : เพราะว่าข่าวการปรากฏตัวผลุบๆโพล่ๆ ที่แปลกประหลาดของน้ำแพร่สะพัดออกไป ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางป่าลึกของภูเขาสูงอาเอ่อไท้(阿尔泰山) หลายปีมานี้ทะเลสาบคานาสือเริ่มเป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ผู้คนต่างบอกเล่ากันปากต่อปากถึงความสวยงามและบริสุทธิ์ของทัศนียภาพ นานวันยิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จัดสถานที่นี้เข้าไปเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไป ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ทะเลสาบคานาสือจะยิ่งสวยงามเป็นพิเศษ น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนแปลงสีสันไปตามสภาพอากาศและฤดูกาล เดือน 5 เป็นสีเทาเขียว เดือน 6 เปลี่ยนเป็นสีครามเขียวอ่อน เดือน 7 เป็นสีครีมอมสีเขียวฟ้าเล็กน้อย เดือน 8 จนถึงเดือน 9 จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนเดือน 10 น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีมรกต สะท้อนแสงหลากหลายสีสันดุจดั่งความฝัน กอปรกับได้รับแรงลมจากลมภูเขา ทำให้ขอนไม้ที่น้ำหนักเบาในทะเลสาบคานาสือลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปกองสะสมกันที่ต้นน้ำ กลายเป็นเขื่อนขอนไม้แห้งขนาดมหึมา จัดว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งของทะเลสาบคานาสือ ในขณะเดียวกันสถานที่นี้ยังเป็นเขตรักษาพันธุ์และเพาะพันธุ์สัตว์และพืชที่ราบสูงไซบีเรียตอนใต้(南西伯利亚)เพียงหนึ่งเดียวของประเทศจีนอีกด้วย มีพันธุ์พืชและสัตว์มากมายหลายชนิดที่ทั่วทั้งประเทศจีนจะสามารถพบได้ที่สถานที่นี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น (ถ้าออกเสียงตามภาษาจีนกลาง ทะเลสาบคานาสือ จะอ่านว่า ทะเลสาบคาน่าซือ)

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖 ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ประมาณ เดือน 7 ถึง กลางเดือน 9 และ วันที่ 10 เดือน 9 ถึง วันที่ 10 เดือน 10 จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา, หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ

สถานที่ตั้ง : มณฑลซินเจียง(新疆)

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

เขตทัศนียภาพคานาสือ เขตทัศนียภาพของทะเลสาบคานาสือนั้น แบ่งตามลักษณะภูมิอากาศ คือ หนาว อุ่น สงบ และ ป่าไม้ ลักษณะเหล่านี้ได้แบ่งตามลักษณะของเขตรักษาพันธุ์และเพาะพันธุ์สัตว์และพืชที่ราบสูงไซบีเรีย ภายในเขตทัศนียภาพมีทะเลสาบใหญ่น้อยทั้งหมดประมาณ 319 แห่ง ลักษณะการเกิดโดยประมาณเกิดจากธารน้ำแข็งกัดกร่อน และเจริญเติบโตเป็น 210 สาย ยังคง รักษาความสมบรูณ์เยี่ยงวันเวลาในยุคธารน้ำแข็งเอาไว้ถึงปันจุบัน ก่อกำเนิดพืชพันธุ์ 798 ประเภท และ เห็ดราอีก 99 ประเภท มีแมลงและพันธุ์หญ้าที่หายากมากมาย เช่น เห็ดหลินจือ(灵芝)อีกทั้งพันธุ์พืชที่สามารถนำมาทำเป็นยาที่ล้ำค่าอีกมากมาย และยังแวดล้อมด้วยสิ่งมีชีวิต จำพวกสัตว์อีก 39 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน 4 ประเภท นก 117 ประเภท ในจำนวนนั้นมีเสือดาวหิมะ หมีน้ำตาล กระต่ายหิมะ และอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้มีสัตว์ป่า 7 ประเภทที่ถูกจัดเข้าไปเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้ว รวมถึงสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์อีก 8 ประเภท

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖 ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ภายในเขตพื้นที่ทัศนียภาพ คือ ทะเลสาบคานาสือ มีพื้นที่ 45.73 ตารางกิโลเมตร ยาว 24.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 120 เมตร พื้นที่ที่มีความลึกที่สุด ลึกถึง 188.5 เมตร จากการสำรวจพบว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศจีน ชายฝั่งทะเลสาบมีเส้นทางมุ่งสู่กลางทะเลสาบ 6 สาย และมีแท่นหินยื่นออกมา มองดูกลายเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยที่เหมือนมีลำดับไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งทัศนียภาพตามเส้นคุ้งน้ำทั้งหกก็จะไม่เหมือนกัน พื้นที่ราบลุ่มริมคานาสือตั้งแต่สมัยโบราณ คือพื้นที่เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ในสมัยก่อน จากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้ ทุ่งหญ้าแห่งเส้นทางสายไหม(草原丝绸之路)ในแถบพื้นที่อาเร่อไท้(阿勒泰)เป็นพื้นที่และเส้นทางที่สำคัญในการเชื่อมต่อแผ่นดินภาคกลางและพื้นที่ราบแถบไซบีเรียเข้าด้วยกัน ภายในพื้นที่ยังมีหินแกะสลักและภาพวาดหินสมัยโบราณ รวมถึงโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีค่าทางวัฒนธรรมต่างๆ อีกมากมาย ทัศนียภาพที่สำคัญ ได้แก่ น้ำในทะเลสาบและชายฝั่ง รวมไปถึง ทุ่งหญ้าอาเหอก้งไก้ที๋(阿合贡盖提草原) หุบเขาเจี่ยเติง(贾登峪)ทุ่งหญ้าต้นข้าวไม้ใหญ่(禾木大草原)ป่าไวต์เบิร์ช(白桦林) คุ้งน้ำมังกรนอน(卧龙湾)คุ้งน้ำแสงจันทร์ (月亮湾) น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ (圣泉)คุ้งน้ำเทพยาดา(神仙湾)คุ้งน้ำเป็ด(鸭泽湾)หมู่บ้านถูหว่า(图瓦村落)ทะเลสาบแปลกประหลาด(湖怪)เขื่อนไม้แห้ง(枯木长堤)ทะเลสาบน้ำเปลี่ยนสี(变色湖)ภาพแกะสลักหินถูลู่เค่อ(吐鲁克岩画)ทะเลสาบขาว(白湖)ทะเลสาบดำ(黑湖)ธารน้ำแข็งเขามิตรภาพ(友谊峰冰川)ศาลาชมปลาและสวนร้อยดอกไม้(观鱼亭和百花园)เป็นต้น

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

คุ้งน้ำแสงจันทร์(月亮湾) : ขนาบด้วยภูเขาทั้งสองฝั่ง น้ำในทะเลสาบวกไปวนมาตามอิทธิพลจากภูเขา ทำให้ดูเหมือนกับพระจันทร์แรมหนึ่งค่ำ กลางเสี้ยวพระจันทร์นั้น มีเกาะพื้นที่ราบเรียบอยู่สองเกาะซึ่งดูดุจดั่งรอยเท้าขนาดใหญ่สองรอย จัดว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เจ้ามังกรซีไห่(西海龙王)ได้มาปล่อยฝน ณ สถานที่แห่งนี้ แล้วได้หลงเหลือรอยเท้าเอาไว้ แต่ก็มีคนกล่าวว่า รอยเท้านั้นคือรอยเท้าของ ชางเอ๋อ (嫦娥)ซึ่งในเวลานั้นได้ลงมาตามหาสามี และตอนที่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ไม่ทันระวัง จึงทำให้เหลือรอยเท้าเอาไว้ แต่สุดท้ายก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าเป็นรอยเท้าของเทพซวงนู๋ (匈奴)ซึ่งหลงเหลือไว้จากตอนที่ไล่ตามล่าศัตรู

คุ้งน้ำเทพยาดา(神仙湾) : ริมลำน้ำของน้ำในทะเลสาบเกยขึ้นกับป่าและพื้นหญ้าตัดไปมาทำให้ดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ มากมาย (มีมึนกว่านี้มั้ย ฮ่าๆๆ) ผู้คนต่างเรียกว่า คุ้งน้ำเทพยาดา แต่แท้จริงแล้วคือน้ำจากทะเลสาบคานาสือที่ไหลผ่านลุ่มน้ำกลางภูเขาไปอย่างช้าๆ กลายเป็นหนองน้ำและชายหาดที่ใสบริสุทธิ์ เวลาที่แสงแดดสาดส่องมากระทบ น้ำในทะเลสาบจะส่องแสงทอประกายระยิบระยับออกมา

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

หมู่บ้านถูหว่า(图瓦村落) : ตั้งอยู่ทางฝั่งตอนใต้ของทะเลสาบคานาสือ ห่างจากห้วยลึกระหว่างเขา 3 กิโลเมตร ในหมู่บ้านมีประชากรอาศัยกว่า 100 ครัวเรือน หรือกว่า 1400 คน ผู้คนในหมู่บ้านมักนิยมใช้ไม้ซุง(松木)มาก่อสร้างเป็นบ้านไม้ สถาปัตยกรรมประเภทนี้เรียกว่า บ้านไม้เหลี่ยม(木楞屋)กำแพงทั้งสี่ด้านใช้ไม้และอิฐก่อเรียง มีเพิงกันแดด พื้นบ้านทำจากไม้ มุมหลังคาแหลมเอียง ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่มีฝนและหิมะมาก รูปแบบการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นี้ คือ เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ล่าสัตว์และจับปลาเป็นอาชีพรอง พวกเขาใช้ภาษาที่พบได้น้อยแล้วในประเทศจีน ซึ่งก็คือ ภาษาถูหว่า เป็นภาษาที่ขึ้นกับภาษาท้องถิ่นโบราณอาเอ่อไท้(阿尔泰)หรือชนเผ่าทูเจี๋ย(突厥)และเป็นภาษาหนึ่งเดียวที่ทราบมาว่าเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากความศรัทธาในศาสนาพุทธ (ซินเจียงส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลาม)

ทะเลสาบขาว(白湖) : คนพื้นที่เรียกขานว่า “อาเค้อคู้เล่อ”(阿克库勒)เนื่องจากทะเลสาบขาวและใสมากจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ ทะเลสาบขาวตั้งอยู่ที่ภูเขาอาเอ่อไท้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือ ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ 1954 เมตร มีพื้นที่ประมาณสิบตารางกิโลเมตร ตลอดสี่ฤดูกาลน้ำในทะเลสาบล้วนเป็นสีขาว ตามคำบอกเล่าได้กล่าวไว้ว่า น้ำในทะเลสาบเป็นสีขาวเนื่องจากธารน้ำแข็งขยับตัวเสียดสีกับก้อนหินจำนวนมากจนเปลี่ยนเป็นสีขาวและไหลลงไปสู่ทะเลสาบ

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖 ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖

ทะเลสาบดำ(黑湖) : ห่างจากหมู่บ้านคานาสือไปทางทิศตะวันตก 13 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากธารน้ำแข็ง เนื่องจากสมัยโบราณธารน้ำแข็งแตกตัว ประกอบกับธารน้ำแข็งจำนวนมากแตกสลาย ปัจจุบันจึงกลายเป็นกลุ่มทะเลสาบ กลุ่มทะเลสาบตั้งอยู่ที่กลางภูเขาจนถึงยอดภูเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ 1800 ~ 2200 เมตร ทะเลสาบใหญ่เล็กต่างๆกระจายเรียงรายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้า ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด คือ ทะเลสาบสาบคาลาคู้เล่อ (喀拉库勒湖)ทะเลสาบดำอี้จี๋(意即黑湖)เฉิงหม่าโท๋วสิง(呈马头形) มีพื้นที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร ระดับความลึกเฉลี่ยของน้ำคือ 5 เมตร

แนะแนว

•ที่อยู่ : ตั้งอยู่ในภูเขาอาเอ่อไท้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเล่อไท้ของซินเจียงในเขตพื้นที่ของเมืองปู้เอ่อจิน(布尔津县) ระยะห่างจากตัวเมือง ปู้เอ่อจิน 162 กิโลเมตร

•เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.00น. ~ 14.00น. , 16.00น. ~ 19.00น. วันเสาร์และอาทิตย์ 10.00น. ~ 15.00น.

•วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด : ขึ้นเครื่องบินไปลงที่เมือง “อูรูมูฉี” แล้วต่อเครื่องบินไปลงยังเมือง “คานาสือ”

ทะเลสาบคานาสือ, มณฑลซินเจียง, คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา,หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ, ประเทศจีน, ท่องเที่ยวจีน, kanasihu, 喀纳斯湖