ต้าซิ่งอันหลิง
大兴安岭:daxinganling

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ต้าซิ่งอันหลิง เป็นเทือกเขาที่สำคัญที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นพื้นที่สำคัญทางธุรกิจเกี่ยวกับป่าไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน ต้าซิ่งอันหลิงนั้นด้านบนสุดนั้นติดกับจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเฮยหลงเจียง ตอนบนสุดของประเทศจีน มีพื้นที่ความยาว 1200 กว่ากิโลเมตร ความกว้าง 200 ถึง 300 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85,000 ตารางกิโลเมตร สรุปง่ายๆว่า มีขนาดประมาณ 1 ประเทศอิตาลี หรือ 137 เท่าของสิงคโปร์ ต้าซิ่งอันหลิงมีระดับความสูงน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 1100~1400 เมตร เนื้อที่ป่าไม้มีอยู่ถึง 7.3 ล้านเฮคเคอร์ เป็นจุดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศจีนซึ่งกินบริเวณพื้นที่ป่าไม้ถึง 74.1 เปอร์เซ็นต์ ความจุผืนป่ามากถึง 500 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์ของมวลป่าในประเทศถึง 7.8% และภายในความอุดมสมบูรณ์ปริมาณมหาศาลนี้ ยังมีเหล่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตของพื้นที่เขตหนาวอาศัยอยู่อีกมากมาย มีสัตว์ป่ามากมายหายากกว่า 400 ชนิดและพืชพรรณดีกว่า 1,000 ชนิด เป็นพื้นที่เขตหนาวที่มีสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ที่หายากมากมายจนได้รับการขนานนามว่า “โกดังสีเขียว-绿色宝库”

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี 4 ฤดู มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : โม่เหอ(漠河), ต้าซิ่งอันหลิง(大兴安岭区)

สถานที่ตั้ง : มณฑลเฮยหลงเจียง(黑龙江省)

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

ในศตวรรษที่ 20 ในยุคปี 60 การพัฒนาพื้นที่ต้าซิ่งอันหลิงนั้นเป็นสิ่งที่ รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของมาตราการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทหารเข้าไปสร้างเส้นทางขนส่ง ซึ่งในสมัยนั้น ทั้งอากาศที่หนาวเหน็บ และ เทคโนโลยีที่ไม่พัฒนา ทำให้ต้องใช้กำลังทหารถึง 8 หมื่นนายด้วยกัน แต่เมื่อโครงการสร้างทางสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภายในเวลา 3 ปี พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง มี 3 บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับป่าไม้ และ พื้นที่สัมปทานถึง 9 แห่ง ซึ่งฟังดูแล้วน่าตกว่าป่าไม้จะพินาศไปหมด

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

แต่ในวันนี้ต้าซิ่งอันหลิง ได้พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ที่ผู้คนกับป่าไม้อาศัยร่วมกันได้ เมื่อความเจริญไปถึง แต่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายก็ต้องขอบคุณไปถึงข้าราชการที่ยึดมั่นต่อคุณธรรมที่เข้าไปพัฒนาและอนุรักษ์ดูแล (เจ็บจี้ดๆในหัวใจคำว่าข้าราชการตงฉิน) ทำให้ปัจจุบัน ต้าซิ่งอันหลิงถูกขนาดนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลป่า-林海明珠”

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

โม่เหอ(漠河)
เป็นพื้นที่บริเวณเหนือสุดของประเทศจีน ซึ่งมีธรรมชาติสวยมาก และมีหมู่บ้านเป่ยจี๋(北极村) กับ เป่ยหง(北红村) ซึ่งเป่ยหงจะเป็นหมู่บ้านที่ชาวท้องถิ่นอาศัยอยู่ แต่เป่ยจี๋นั้นพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่เดียวในประเทศจีนที่สามารถมองเห็นแสงเหนือ

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

ต้าซิ่งอันหลิง(大兴安岭区)
เป็นชื่อเรียกรวมๆของพื้นที่นี้ แต่ใจกลางสำคัญของต้าซิ่งอันหลิงนั้น ก็คืออุทยานม่อเอ๋อเต้ากา(莫尔道嘎国家公园) ซึ่งเป็นอุทยานที่เป็นพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในประเทศจีน และ มีพื้นที่ป่ามากถึง 93% ของพื้นที่อุทยาน เป็นพื้นที่ป่าทางตอนเหนือที่สวยที่สุด

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน

แนะนำ
•สถานที่ : พื้นที่ด้านบนสุดของประเทศจีน
•บริเวณรอบๆ มีสถานที่แนะนำมากๆ คือ ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์

ต้าซิ่งอันหลิง, พื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง, 大兴安岭区, มณฑลเฮยหลงเจียง,黑龙江省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, หมู่บ้านเป่ยจี๋ชุน