จิ่วไจ้โกว
九寨沟:jiuzhaigou

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : จิ่วไจ้โกว นั้นมีสภาพแวดล้อม และ ระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง. สถานที่มีอุดมไปด้วยอนุภาคไอออนที่บริสุทธ์ อากาศที่ปลอดโปร่ง ท้องฟ้าที่สดใส ภูเขาหิมะ ป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำ ประกอบกันเป็นทิวทัศน์ดุจดั่งเทพนิยาย จนได้รับคำขนานนามว่า “โลกแห่งนิทาน” กับ ชื่อเสียงอันสวยงามว่าเป็น “แดนเซียนแห่งโลกมนุษย์”. ลำธารในพื้นที่เชื่อมต่อกันดุจดั่งสร้อยไข่มุกแบ่งกันเป็นแหล่งน้ำและทะเลสาบเล็กใหญ่แตกต่างกันไปประมาณ 108 แห่ง. คุณภาพน้ำใสมาก. มากจนระดับความลึก 10 เมตรก็ยังมองเห็นก้นน้ำ. และเพราะว่าพืชพันธ์ต่างๆในน้ำ กับสภาพน้ำที่ก้นของแหล่งน้ำมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ทำให้สีน้ำในทะเลสาบมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงาม ตัดสลับไปมาในทุกแนว. จิ่วไจ้โกวยังเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศที่ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกพร้อมกันถึง 2 ประเภทคือ “มรดกทางธรรมชาติ” และ “เขตอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต”

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ปลายเดือน 9 ~ เดือน 10 จะสวยที่สุด, (ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ-ต้นฤดูใบไม้ร่วง)จะราคาถูกที่สุด

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : จุดทัศนียภาพธารน้ำฉาวา(查洼沟景区-ฉาวาโกวจิ่งชวี), จุดทัศนียภาพธารน้ำซู่เจิ้ง(树正沟景区-ซู่เจิ้งงโกวจิ่งชวี), จุดทัศนียภาพธารน้ำรื่อเจ๋อ(日则沟景区-รื่อเจ๋อโกวจิ่งชวี)

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

สถานที่ตั้ง : มณฑลเสฉวน

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

จิ่วไจ้โกว คำๆนี้ที่มานั้นมาจากในพื้นที่จิ่วไจ้โกวนั้นมีค่ายหมู่บ้านของชาวทิเบตอาศัยอยู่ 9 ค่ายหมู่บ้านได้แก่ ผานซิ่น-盘信, เผิงปู้-彭布, กู้วา-故洼, ผานย่า-盘亚, เจ๋อฉาวา-则查洼, ค่ายเฮยเจี่ยว-黑角寨, ซู่เจิ้ง-树正, เหอเย่-荷叶, จาหรู-扎如. ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ กับ อากาศอันสดชื่นของพื้นที่ในเขตสูง บ่มเพาะต้นไผ่อันเขียวขจี สายธารน้ำตก ต้นไม้อันหลากหลาย ยอดเขาหิมะ และ บรรยากาศแห่งชาวทิเบต กลายเป็น “ความโดดเด่นทั้งห้า” ทัศนียภาพเหล่านี้ถูกเรียกว่า “โลกแห่งนิทาน” หรือ “แดนเซียนในโลกมนุษย์”

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

จิ่วไจ้โกว มีความสูงที่ระดับน้ำทะเลประมาณ 3000 เมตร สถานที่เปิดให้เที่ยวชมมีความสูงประมาณ 1980 ~ 3100 เมตร. ภูมิอากาศอยู่ในประเภทชุ่มชื้นในเขตสูง ยอดเขามีหิมะตกตลอดปี. ฤดูใบไม้ผลิอากาศอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ แต่มีการเปลี่ยนแปลงไว. ฤดูร้อนกลางวันร้อน กลางคืนหนาว. ฤดูใบไม้ร่วงสภาพอากาศสดชื่นเหมาะแก่การไปเยือน. ฤดูหนาวหนาวจับใจ.จิ่วไจ้โกวมีระดับน้ำฝนที่ต่ำ(ฝนตกน้อย) โดยเฉลี่ยของทุกปีจะถือว่าเดือน 7~8 เป็นฤดูฝน. จิ่วไจ้โกวมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่น้ำ, บึง, บ่อ, ลำธาร, น้ำตก, ธารน้ำแร่, ชายหาดต่างๆที่เชื่อมต่อกัน. น้ำอันบริสุทธ์ที่ไหลมากจากภเขาที่ใสจนเห็นก้นน้ำ และ แร่ธาตุจากธรรมชาติอันมากมายทำให้น้ำมีสีสันต่างกันมากมาย. สถานที่สวยงามหลักๆ จะอยู่ในพื้นที่รูปตัว “Y” ในพื้นที่ทัศนียภาพของจิ่วไจ้โกว ซึ่งถือเป็นพื้นของลำธาร ซู่เจิ้ง, รื้อเจ๋อ และ ฉาวา 3 ลำธารนี้. ธารน้ำหลักมีความยาว 52 กิโลเมตร แบ่งเป็น 108 ทะเลสาบและบ่อบึง โดยมีน้ำตกและธารน้ำจากภูเขาเชื่อมต่อแหล่งน้ำต่างๆเข้าด้วยกัน. ในนั้นทะเลสาบฉางไห่ (长海) คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว, เพราะฉางไห่ไม่มีทางออกของน้ำ. น้ำจะออกไปได้ก็ด้วยการระเหยของน้ำและการดูดซึมของผิวดิน. ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงแม้มีฝนตกหนักลงมาแต่ก็ไม่ล้นทำนบน้ำ. ฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานแต่น้ำก็ไม่เคยเหือดแห้ง. น้ำตกนั่วรื่อหลาง(诺日朗瀑布) ถือเป็นสถานที่หลักที่หนึ่งในจุดทัศนียภาพ,มักถูกนำไปเป็นภาพสัญลักษณ์ของจิ่วไจ้โกว. อู่ฮวาไห่(五花海-ทะเลสาบห้าดอกไม้) ได้รับการเรียกขานว่า “ส่วนที่ดีที่สุดของจิ่วไจ้โกว” และ “ที่สุดของจิ่วไจ้โกว, ในแหล่งน้ำเดียวกันแต่กลับมองเห็นสีสันที่ต่างกันถึง 4-5 สี ภายใต้แสงแดดที่ส่องลงมาเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เป็นอย่างมาก. น้ำตกซู่เจิ้ง(树正瀑布) ถือเป็นกลุ่มน้ำตกที่สวยงามเป็นอันดับ 1 ของจิ่วไจ้โกว,เกิดจากการไหลมารวมตัวของแหล่งน้ำนับ 10 แห่งด้วยระยะทางยาวกว่า 7 กม.น้ำตกหาดไข่มุก(珍珠滩瀑布) ลักษณะเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวง. น้ำตกหมีแพนด้า(熊猫海瀑布) น้ำตกแห่งนี้มีด้วยกันสามชั้น แต่จุดเด่นของน้ำตกนี้คือมีต้นสนสีแดง. ป่าที่อุดมสมบรูณ์ของจิ่วไจ้โกวแห่งนี้เป็นที่หยุดพักผ่อนของเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมีแพนด้ายักษ์ กวางปากขาว ละมั่งพันธ์ุต่างๆ แมวขนทอง. ในทะเลสาบมีฝูงเป็ดป่า ห่านฟ้า นกเป็ดน้ำอาศัยอยู่มากมาย และยังเป็นแหล่งพันธุ์สมุนไพรหายากอีกด้วย

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี

แนะนำ
•ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนมณฑลเสฉวนเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยเผ่าอาป้า(阿坝藏族) และ เผ่าเชียง(羌族)
•ค่าตั๋ว : ฤดูท่องเที่ยว(เดือน 4 วันที่ 1 ถึง เดือน 11 วันที่ 15) 220 หยวน ค่ารถชมอุทยาน 90 หยวน/นอกฤดูท่องเที่ยว 80 หยวน ค่ารถชมอุทยาน 80 หยวน
•การเดินทาง : ออกเดินทางจากเมืองเฉิงตู สามารถแวะพักหรือเที่ยวชมเมืองเหวินชวน(汶川) ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวได้ มีรถไปจิ่วไจ้โกวทุกสถานีขนส่ง
•เพิ่มเติม : ถ้ามาจิ่วไจ้โกว เดือน 7-9 แนะนำให้หารถเช่า ไปเที่ยวที่ทุ่งหญ้าลั่วเอ่อไก้(若尔盖) ในช่วงนั้นจะมีความสวยงามมาก

จิ่วไจ้โกว, มณฑลเสฉวน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 九寨沟, 四川, จิ่วไจ้โกว, เมืองเฉิงตู, ใบไม้เปลี่ยนสี