การทำภาพแนว Japanese Tone

2643

Japanese Tone คือ ภาพแนวไหน หาจาก Google ก็ยังไม่เคยเจอศัพท์คำนี้ แล้วตกลงว่า ภาพแบบ Japanese Tone นี้คือภาพแบบไหน?


สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/user/2how/

เมื่อไหร่กันหนอ ถึงจะมี Thai Tone